Fant 2 Leder, Tech / Digital /Utvikling / Innovasjon jobber