Fant 2 Bank / Finans, Eiendom / Eiendomsmegling jobber i Østlandet, Oslo