Forretningsorientert og operativ rolle som Business Controller i PE-eid selskap i sterk vekst

Håndverksgruppen AS er Norges ledende landsdekkende konsern innen overflater. Vi leverer håndverkertjenester primært til det profesjonelle markedet, blant annet entreprenører, eiendomsselskaper, butikker, hoteller, forsikringselskaper og offentlige myndigheter.

Vi har hovedkontor i Oslo og er lokalisert fra Kristiansand til Svalbard. I tillegg er en rekke bedrifter tilknyttet HG som selvstendige medlemsbedrifter. Vi kombinerer den store aktørens ressurser med den lokale bedriftens fleksibilitet, tilstedeværelse og langsiktighet. Vi er nå ca. 1000 ansatte, over 50 selskaper og omsetter for ca. NOK 2 milliarder. Vår ambisjon er å være ledende og fremtidsrettet på mange områder, deriblant miljø, samfunnsansvar og forretningsetiske forhold. Les mer om oss på www.handverksgruppen.com

Håndverksgruppen er i sterk vekst og søker en driftsrettet og forretningsorientert Business Controller på konsernnivå. Dette er en synlig og utadvendt rolle med store muligheter til å påvirke. Du vil jobbe tett med konsernledelsen og bli del av et team med mye kompetanse og erfaring. Du vil også jobbe tett med ledere ute i datterselskapene og øvrig driftsorganisasjon. Konsernet er under oppbygging og teller per nå ca. 50 selskaper og 2 milliarder kroner i omsetning. Håndverksgruppen ble nylig etablert i Sverige og målet er å bli en ledende aktør i Norden. Veksten vil foregå organisk og gjennom oppkjøp. Majoritetseier er FSN Capital som har gjennomført tilsvarende "buy&build" med gode resultater. I tillegg eies konsernet av tidligere eiere av oppkjøpte selskaper samt ansatte.

Du vil sammen med ledelsen og ressurspersoner ute i selskapene være sentral i utarbeidelse av analyser og sikring av faktabaserte beslutningsunderlag. I tillegg vil du være sterkt delaktig i endringsprosesser, prosjekter for bedring av drift, kvalitetskontroll, lønnsomhet og implementering av styringssystemer. Sammen med konsernledelsen vil du bidra til videreutvikling av konsernet og organisasjonen. Rollen er nyopprettet og du vil få muligheten til å bidra til å definere og utvikle funksjonsområdet for hele konsernet. Rollen forventes å være faglig operativ med stor bredde og variasjon i oppgaver.

Vi ser etter en analytisk, kommersiell, driftsrettet og forretningsorientert person med min. 3-5 års erfaring innen analytiske og forretningsorienterte roller. Du har god økonomisk og strategisk forståelse. Du er en god relasjonsbygger og kan kommunisere på alle nivåer i organisasjonen. Du har høy arbeidskapasitet, engasjement og driv. Du er vant til høyt tempo og krevende leveranser med korte frister. Du må evne å selv komme med forslag til forbedringstiltak og bidra med implementering av disse sammen med øvrig ledelse i virksomheten. Det vil være et fokus på digitalisering og effektivisering av forretningsprosesser. Stillingen er lokalisert på Brobekk/Alnabru i Oslo med noe reisevirksomhet for å følge opp datterselskaper. 
 

Sentrale oppgaver/ansvar

 • Sikre solid rollebasert styringsinformasjon på tvers av konsernet – prosess, verktøy og KPI
 • Videreutvikle konsernets styringssystem og bidra ved rapportering til konsern og eier
 • Bidra ved oppkjøp, primært ved å være en aktiv bidragsyter i integrering av oppkjøpte selskaper
 • Sikre beslutningsgrunnlag med høy kvalitet
 • Etablere og løpende gjennomføre benchmarking og analyser
 • Fasilitere budsjett- og strategiprosessen, samt bistå med å sikre faktabasert beslutningsgrunnlag
 • Være en proaktiv sparringspartner i strategiske og økonomifaglige problemstillinger
 • Masterdata & system. Ansvar for innholdet i definerte databaser – sikkerhet, kvalitet og effektivitet
 • Effektivisering av rutiner og prosesser, bidra innen Transfer Pricing og internkontroll/ICFR
 • Ad-hoc analyser og bidrag i ulike forbedringsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innen økonomi (master/siviløkonom)
 • Min. 3-5 år relevant erfaring fra business controlling / analyse 
 • Fordel med konsulenterfaring eller annen tung erfaring fra analysearbeid
 • Fordel med kjennskap til eller erfaring innen prosjektbasert drift/virksomhet
 • God systemkompetanse og meget gode Excel-kunnskaper – Power-BI-erfaring er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, evne til å ta ledelse
 • Stor arbeidskapasitet, engasjement og driv
 • God til å spille andre gode – være en lagspiller
 • Sterke analytiske evner
 • Resultatorientert med god forretningsforståelse
 • Metodisk og løsningsorientert, evne til å skape resultater
 • Gode kommunikasjonsevner - du formidler komplekse problemstillinger på en enkel og pedagogisk måte

Vi tilbyr

 • Sentral og forretningsorientert rolle i et konsern i betydelig vekst
 • Faglig utfordringer og store personlige utviklingsmuligheter
 • Bli del av et meget solid team med mye kompetanse og erfaring
 • Du får være med å bygge et nordisk konsern med en solid og anerkjent PE-aktør
 • Konkurransedyktige betingelser

Har du spørsmål til stillingen kan du ta kontakt med: Endre Flo, Senior Advisor, mail: endre.flo@opus-consulting.no / +4795890195 eller Marius Meyn, Researcher, mail: mm@opus-consulting.no / +4745809308


Lignende søk: Bygg / Anlegg / Håndverk, Bank & Finans