ESG/Bærekraftsanalytiker

DNB Markets søker:
ESG/Bærekraftsanalytiker


DNB ønsker å innta en ledende rolle i det grønne skiftet. Som en del av vår satsning søker DNB Markets en erfaren ESG/bærekraftsanalytiker i Oslo. Analysevirksomheten består av makro-, aksje og kredittanalyse med høyt rangerte analytikere i et større Nordisk analysemiljø. Analytikeren vil samarbeide med alle disse miljøene.

Rollen innebærer bl.a. generell analyse av bærekraftstrender i «makro» og deres virkning på de børsnoterte selskapene og prisingen av deres verdipapirer i samarbeid med de ulike analytikerne. Og egen produksjon av tematiske rapporter med fokus på hvordan ESG påvirker de finansielle markedene. Analytikeren vil forventes å ha en aktiv rolle i kommunikasjon mot kunder og offentligheten og å delta med bidrag på konferanser/seminarer.

Vi ønsker oss en person med faglig bakgrunn og erfaring fra bærekrafts spørsmål og med god oversikt over den regulatoriske utvikling på bærekraftsområdet. Det er også viktig med kunnskap om de økonomiske og finansielle implikasjonene av økt fokus på bærekraft og klimaforandringer. Vi søker en senior person, og stillingen rapporterer til analysesjef – Aksjer.

Vi kan tilby: 
Muligheten til å være med å sette dagsorden for integrering av bærekraft i Norges største finansmiljø i samarbeid med et dynamisk og stimulerende analysemiljø.

Kontaktperson kan e-mailes på: Christer.Magnergard@dnb.se

Søknadsfrist: 18. mai 2021.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans