PwC søker erfaren konsulent til forretnings- og tjenesteutvikling innen ISO-styringssystemer

PwC Risk Advisory Services har over tid hatt økende oppdragsmengde og henvendelser knyttet til styringssystemer i kontekst av helhetlig virksomhetsstyring. Vi har derfor behov for å ytterligere bygge vår kommersielle markedsposisjon og tjenestetilbud knyttet til styringssystemer, samt styrke leveranseapparatet i kundeprosjekter.

Vi søker deg som har kommersiell drivkraft med dokumentert erfaring fra forretnings- og/eller tjenesteutvikling knyttet til ISO-styringssystemer, og som ønsker å lede og delta i kundeprosjekter. Kanskje er du også sertifisert Lead Auditor (ISO 9001 kvalitet og ISO 14001 miljø)?

Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag hvor den rette kandidaten vil få en svært sentral rolle i avdelingen med gode karriereutviklingsmuligheter. Typiske oppgaver vil være å lede og delta i:

 • videreutvikling av vårt tjenestetilbud og kommersielle markedsposisjon, herunder nettverksbygging, markedsaktiviteter, generering av salgsmuligheter mv.
 • rådgivnings- og evalueringsprosjekter for våre oppdragsgivere
 • tilbudsprosesser og møter med kunder
   

Generelt vil du selv være med på å forme hverdagen din, basert på kompetanse, erfaringer og kommersielle ferdigheter du bringer inn. Vi tror på langsiktige og tillitsbaserte relasjoner med våre oppdragsgivere, og vektlegger forretningsforståelse, faglig og metodisk styrke, kommunikasjonsferdigheter og lagspill. For å lykkes tror vi at du har etablerte relasjoner til nøkkelpersoner, ledere eller beslutningstakere i norske virksomheter, samt at du forstår virksomheters stadig mer komplekse og sammensatte utfordringer og problemstillinger.

Prosjektene våre innen styringssystemer omfatter hele løpet fra evaluering og design til implementering og kontinuerlig forbedring. Dette inkluderer ulike styringssystemer sett i kontekst av virksomheters overordnede styringsmodell og operasjonelle prosesser. Typiske rådgivingstemaer og vurderingsmomenter omfatter organisering, struktur, teknologi, roller & ansvar, styrende dokumenter, internkontroll, rapportering, samt operasjonalisering og implementering av strategiske og taktiske beslutninger. Det er sentralt å forstå samspillet mellom styring, kontinuerlig forbedring, risiko, kontroll og kultur. Videre er det viktig å kunne vurdere modenhet opp mot rammebetingelser, ISO-standarder (kvalitet, miljø og informasjonssikkerhet) og regelverk.

Absolutte krav til bakgrunn og egenskaper:

 • Utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen ingeniørfag, teknologi eller økonomi
 • Dokumentert erfaring innen forretnings-/tjenesteutvikling knyttet til ISO-styringssystem, fortrinnsvis ISO 9001 (og gjerne ISO 14001)
 • Dokumentert salgserfaring knyttet til ISO-styringssystem, fortrinnsvis ISO 9001 (og gjerne ISO 14001)
 • Rådgivende eller operativ erfaring med ISO 9001
 • Etablert nettverk, kommersiell orientering og relasjoner i markedet
 • Analytisk, med evne til å formidle komplekse problemstillinger og utfordringer på en enkel måte
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode relasjonsegenskaper og samarbeidsevner
   

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Sertifisering som Lead Auditor ISO-9001 (kvalitet), og eventuelt miljø (14001)
 • Ledererfaring og erfaring fra lignende konsulentvirksomhet
   

Tilleggsinstruksjoner søknad: 

Vi ber om at du laster opp følgende dokumenter i PDF: CV, søknadsbrev, karakterutskrifter f.o.m. videregående, samt andre relevante vedlegg.

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til Jan Rindal, tlf 950 32 410, e-post jan.rindal@pwc.com eller Aase Lindahl, tlf 47 952 60 135, e-post aase.lindahl@pwc.com.

Søknadsfrist: 18.mai. Oppstart etter avtale.  

*I henhold til GDPR bes du søke via systemet, og ikke direkte til kontaktpersonen (e) oppført i denne annonsen.


Lignende søk: Konsulent, Rådgivning / Konsulenter