Konsern Kvalitet- og HMS Sjef

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3 350 ansatte og en omsetning på 4,8 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

T-banen er ryggraden i storbyens transporttilbud. T-banen leverer et transporttilbud som i en normalsituasjon har ca 400 000 daglige reiser eller ca 120 millioner reiser i året. Sporveien T-banen er en integrert jernbanevirksomhet som har ansvaret for vogner, verkstedproduksjon, infrastruktur, trafikkstyring og togfremføring.
Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2019 gjennomført 269 millioner enkeltreiser.

Sporveien Trikken AS har ansvar for trikkedrift i Oslo og hadde i 2019 53 millioner reisende. Trikken er inne i en spennende periode med betydelige oppgraderinger av infrastruktur og kjøp av 87 nye trikker.


Sporveien søker nå Kvalitet- og HMS-sjef til å lede konsernets viktige arbeid videre på disse områdene. KS/HMS-sjefen spiller en sentral rolle i å nå Sporveiens sine målsettinger innen Kvalitet i prosessene og styringssystem og målsettinger innen helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Konsernet. Du vil lede 6 erfarne Kvalitets- og HMS-rådgivere og sitte i ledergruppen til Konserndirektør for området.

Stillingen har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av arbeidet med KS og HMS og ytre miljø i Sporveien konsernet samt jobbe systematisk med dette i alle forretningsområder i Konsernet. Kvalitets og HMS avdelingen er leverandør til T-banen, Trikken og Infrastrukturenheten innen fagområdene beredskap, sikring, revisjon og HMS. Primærhensikten med avdelingen er å bidra til at Sporveien har et lett, tilgjengelig og riktig styringssystem innen KS og HMS.


Arbeidsoppgaver:

 • Systemeierskap til Sporveiens styringssystem
 • Bidra til å sikre at forretningsområdene jobber iht lover, interne policyer og etiske retningslinjer
 • Utarbeide og vedlikeholde styrende dokumenter
 • Sikre etterlevelse, utvikling og forbedring av styringssystemet
 • Være pådriver for kontinuerlig forbedring og oppfylling av forretningsområdenes målsetninger innen KS, HMS og ytre miljø
 • Faglig ansvar for interne revisjoner og leverandørrevisjoner og koordinering av årlig program for revisjoner i Sporveien
 • Faglig ansvar for beredskapsanalyser, beredskapsplanverk og beredskapsøvelser
 • Systemeier av avviksbehandling og oppfølging av avvik
 • Ansvarlig for helhetlig HMS rapportering
 • Bidra til gjennomføring av Sporveiens miljøstrategi
 • Bistå forretningsområdene ved henvendelser fra samarbeidspartnere og myndigheter
 • Være kontakt person mot myndigheter og internt i HMS saker
 • Ansvar for å skape kontinuerlig og varige HMS forbedringer gjennom utforming og implementering av mål, strategi og handlingsplaner

 
Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdannelse på masternivå
 • Minimum 5 års  teknisk- eller sikkerhetsrelatert erfaring
 • Erfaring med ledelse av sikkerhets- og kvalitetsrelaterte miljø
 • Erfaring med styringssystemer – ISO9001/14001/45001 i praksis
 • Erfaring fra større virksomheter gjerne transport/jernbane
 • Ledererfaring og kompetanse innenfor utvikling av arbeidsprosesser og organisasjon 
 • Kunnskap om risikostyring
 • Erfaring med gjennomføring av revisjonsarbeid
 • Kommuniserer godt, både på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Erfaring med bruk av Office og andre IT-verktøy

 
Personlig egenskaper:

 • Operativ forståelse, praktisk tilnærming, forstå akademia i praksis
 • God på organisatoriske formelle og uformelle regler/normer
 • Flink til å skape relasjoner og bygge tillit
 • Raskt til å sette seg inn i ting, 
 • Analytisk, strukturert og strategisk
 • Engasjert og resultatorientert
 • Selvstendig og god gjennomføringsevne
 • Systematisk og metodisk
 • Høy arbeidskapasitet, stor gjennomføringsevne og evner å prioritere de riktige tingene

 
Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

  
Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Det vil uansett være mulig å ha en konfidensiell dialog om stillingen med våre rådgivere i Prime Executive, før man eventuelt velger å bli en formell søker.

Ta kontakt med Knut Hauge, Rådgiver, knut.hauge@primeexecutive.no / +4793211972 eller 
Oda Danielsen, Researcher Analyst, oda.danielsen@primeexecutive.no / +4745283746


Lignende søk: Leder, HR / Organisasjonsutvikling / Rekruttering, Transport / Logistikk / Lager