CEO

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

CEO Fram Marine


Kommersiell og utviklingsorientert leder til bransjeledende konsulentselskap!
Fram Marine AS søker nå en operasjonell og strategisk CEO med mål om videre ambisiøs vekst for selskapet, og i et marked som domineres av store muligheter! Fram Marine representerer teknologibaserte rådgivningstjenester for forretnings- og prosjektledelse innen energi-, shipping-, offshore olje og gass-industri, og bistår med støtte og ressurser til kundeprosjekter, fra strategi til implementering.
I et marked preget av grønn omstilling, fokus på bærekraftige løsninger og digitalisering står Fram Marine unikt posisjonert til å spille en sentral rolle ovenfor kunder og samarbeidspartnere som leder an i dette transformasjonsarbeidet. Som CEO vil derfor din viktigste oppgave være å sikre at Fram Marine utnytter disse markedsmulighetene i den videre posisjoneringen av selskapet, på en måte som kapitaliserer på selskapets verdibidrag innen teknologiledelse, konseptoptimalisering og industriell implementering.


Ansvarsområde / arbeidsoppgaver:
•    Ansvar for den videre strategiske utviklingen og veksten av Fram Marine
•    Lede og selv utføre det kommersielle salgsarbeidet i selskapet, samt engasjere og utvikle teamet i salgsarbeid og kundeutvikling
•    Sikre et ønsket mangfold i rekrutteringen og videreutviklingen av et bransjeledende og attraktivt spisskompetansemiljø 
•    Utvikle digitalisering som et konkurransefortrinn, og som del av kundenes og selskapets kjernevirksomhet
•    Videreutvikle attraktive og fremtidsrettede konsepter og tjenester gjennom en «Beste praksis»-filosofi 
•    Sikre overordnet plan og struktur for selskapets markedsføring og merkevarebygging
•    Drive gode og effektive diskusjoner i styret i forhold til selskapets eksisterende strategi og videreutviklingen av denne
•    Sikre at selskapet har hensiktsmessige og effektive styrings- og kontrollsystemer som oppfyller de til enhver tid gjeldende lover og regler
•    Bidra til å skape et godt sosialt arbeidsmiljø med høy trivsel


Kvalifikasjoner:
•    Høyere universitetsutdanning MSc/MBA eller tilsvarende
•    Ledererfaring med resultatansvar fra relevant sektor, fortrinnsvis fra konsulentbransjen 
•    Nettverks- og resultatorientert leder med dokumenterbare resultater fra salg og forretningsutvikling i et internasjonalt miljø
•    Analytisk, med inngående teknisk forståelse og interesse
•    Erfaring fra digitaliserings- og omstillingsprosesser
•    Sosial, inkluderende og lyttende person som verdsetter verdien av en teamorientert kultur
•    Strukturert, målrettet og handlekraftig
•    Gode samarbeidsevner

Vennligst send søknad, eller ta kontakt for mer informasjon til Jan S. Øinæs, Partner Intersearch Norway på Jan.oinaes@intersearch.no eller 400 94 913.
 


Lignende søk: Toppleder, Maritim / Shipping