CEO

CEO Fram Marine


Kommersiell og utviklingsorientert leder til bransjeledende konsulentselskap!
Fram Marine AS søker nå en operasjonell og strategisk CEO med mål om videre ambisiøs vekst for selskapet, og i et marked som domineres av store muligheter! Fram Marine representerer teknologibaserte rådgivningstjenester for forretnings- og prosjektledelse innen energi-, shipping-, offshore olje og gass-industri, og bistår med støtte og ressurser til kundeprosjekter, fra strategi til implementering.
I et marked preget av grønn omstilling, fokus på bærekraftige løsninger og digitalisering står Fram Marine unikt posisjonert til å spille en sentral rolle ovenfor kunder og samarbeidspartnere som leder an i dette transformasjonsarbeidet. Som CEO vil derfor din viktigste oppgave være å sikre at Fram Marine utnytter disse markedsmulighetene i den videre posisjoneringen av selskapet, på en måte som kapitaliserer på selskapets verdibidrag innen teknologiledelse, konseptoptimalisering og industriell implementering.


Ansvarsområde / arbeidsoppgaver:
•    Ansvar for den videre strategiske utviklingen og veksten av Fram Marine
•    Lede og selv utføre det kommersielle salgsarbeidet i selskapet, samt engasjere og utvikle teamet i salgsarbeid og kundeutvikling
•    Sikre et ønsket mangfold i rekrutteringen og videreutviklingen av et bransjeledende og attraktivt spisskompetansemiljø 
•    Utvikle digitalisering som et konkurransefortrinn, og som del av kundenes og selskapets kjernevirksomhet
•    Videreutvikle attraktive og fremtidsrettede konsepter og tjenester gjennom en «Beste praksis»-filosofi 
•    Sikre overordnet plan og struktur for selskapets markedsføring og merkevarebygging
•    Drive gode og effektive diskusjoner i styret i forhold til selskapets eksisterende strategi og videreutviklingen av denne
•    Sikre at selskapet har hensiktsmessige og effektive styrings- og kontrollsystemer som oppfyller de til enhver tid gjeldende lover og regler
•    Bidra til å skape et godt sosialt arbeidsmiljø med høy trivsel


Kvalifikasjoner:
•    Høyere universitetsutdanning MSc/MBA eller tilsvarende
•    Ledererfaring med resultatansvar fra relevant sektor, fortrinnsvis fra konsulentbransjen 
•    Nettverks- og resultatorientert leder med dokumenterbare resultater fra salg og forretningsutvikling i et internasjonalt miljø
•    Analytisk, med inngående teknisk forståelse og interesse
•    Erfaring fra digitaliserings- og omstillingsprosesser
•    Sosial, inkluderende og lyttende person som verdsetter verdien av en teamorientert kultur
•    Strukturert, målrettet og handlekraftig
•    Gode samarbeidsevner

Vennligst send søknad, eller ta kontakt for mer informasjon til Jan S. Øinæs, Partner Intersearch Norway på Jan.oinaes@intersearch.no eller 400 94 913.
 


Lignende søk: Toppleder, Maritim / Shipping