ØKONOMISJEF

Økonomisjef

Småkraft AS er et av Norges raskest voksende fornybarselskaper. I 2020 fikk selskapet tilgjengeliggjort ytterligere 3 milliarder kroner i egenkapital for å videreføre sin ekspansive strategi om å skape mer fornybar energi. Vi søker etter en forretningsorientert økonomisjef, som kan videreutvikle, systematisere og automatisere prosesser innenfor finansiering, controlling, rapportering og M&A. Engasjementet skal gjøre den riktige kandidaten i stand til å kunne tre inn som interim CFO. 

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
- Etablere og implementere nye og automatiserte prosesser innenfor finansiering, finansiell rapportering, M&A og prognostisering
- Utarbeide nye automatiserte controlling- funksjoner og ivareta disse sammen med resten av økonomiavdelingen.
- Hovedansvaret for ekstern finansiell rapportering, inkludert informasjon til Oslo Børs
- Bistå selskapets forretningsutviklingsavdeling med verdsettelser og oppkjøpsprosesser
- Bistå i kommunikasjon med konsernets banker, investorer og øvrige stakeholders
- Bistå i forbindelse med utstedelse av obligasjonsfinansiering og andre finansieringskilder
- Styreplass i operative datterselskaper og ansvarlig for løpende informasjon til minoritetsaksjonærer
- Oppfølging av finansielle instrumenter innenfor renter, valuta og commodities. 

 

Erfaring og utdanning:
- Siviløkonom/ MSc/ MBA eller tilsvarende.
- Gjerne bakgrunn som statsautorisert revisor på prosjektledernivå med erfaring fra finansiell prosessutvikling
- Interesse og erfaring med M&A er en fordel
- Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk
- Interesse for Sustainable Finance og integrering av bærekraft og finans
- Solid kompetanse innenfor IFRS og finansiell rapportering er avgjørende

 

Selskapets økonomifunksjon er liten med 3 ansatte. Utstrakt bruk av eksterne ressurser gjør at kandidaten må ha en allsidighet i kunnskap som gir mulighet til å bidra i alle deler av en CFOs naturlige ansvarsområder. Stillingen vil være gjenstand for utstrakt kommunikasjon med selskapets forvalter Aquila Capital i Hamburg. Vi antar at minst 5 års erfaring fra industrielt selskap, bank, investeringsvirksomhet eller revisjon er nødvendig. 

Stillingen rapporterer til CFO. Arbeidssted: Bergen
 

Om arbeidsgiveren: 

Småkraft AS er Europas største aktør innenfor småskala vannkraft. Selskapet samarbeider med om lag 700 grunneiere i hele Norge for å skape fornybar energi med sine mer enn 130 kraftverk. Selskapet er i en fase med sterk vekst og har gjennomført mer enn 30 oppkjøp de siste tre årene. Småkraft har obligasjoner notert på Oslo Børs


Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til våre rådgivere i Belsenso Executive; Ole T. Moy/92 88 33 11 eller Jan Fredrik Eriksen/93 42 43 91. Søknad vedlagt CV sendes snarest til otm@belsenso.com

SØKNADSFRIST: SNAREST


Lignende søk: Leder, Bank & Finans, Kraft / Energi