Holmen Forvaltning søker Investeringsanalytiker

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Holmen Fondsforvaltning AS er et uavhengig investeringsselskap med fokus på langsiktig forvaltning av Holmen Spesialfond. Selskapet ble grunnlagt i 2011 og er underlagt regulering av Finanstilsynet. Holmens visjon er 'Investering for neste generasjon’ basert på en langsiktig strategi om å investere i underprisede aksjer uavhengig av sektor primært i Norge og Norden. Kjernevirksomhet i forvaltningen er å ha de beste prosessene siden utfallet (avkastningen) ikke kan påvirkes. I Holmen utarbeider vi derfor uavhengige og grundige analyser av porteføljeselskapene som distribueres til andelseierne. Dette arbeidet har så langt medført solid netto avkastning til andelseierne over en periode på snart 10 år (over 18 % pro anno). Se mer på www.holmenfond.no.


Holmen Fondsforvaltning vokser og søker etter en Investeringsanalytiker som kan bidra til økt analysekapasitet og kvalitet. Holmen investerer i børsnoterte selskaper og eier normalt 14 - 16 enkeltaksjer. Fondskapitalen er for øyeblikket over 700 MNOK og selskapet har solide og langsiktige eiere. Dersom du har interesse for aksjer og investeringer, er dette en spennende stilling for deg.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • selskapsverdsettelse og utarbeidelse av innsiktsfulle analyser
 • videreutvikling av selskapets analysemodeller og -verktøy
 • forbedring av datafangst og kvalitet i datagrunnlag
 • utarbeidelse av selskapspresentasjoner
 • ulike aktiviteter knyttet til fondsforvaltningsvirksomheten, kundemøter
 • deltagelse i selskapsmøter og styremøter i Holmen Fondsforvaltning

Du vil jobbe tett sammen med forvalter. Ettersom det er en liten organisasjon, så vil det være viktig at du jobber selvstendig og trives med dette.


Kvalifikasjoner

 • sterk interesse for tall og analyse
 • 1 – 5 års erfaring fra finans eller analysemiljø
 • høyere utdannelse med sterke akademiske resultater
 • god kjennskap til finansielle instrumenter og finansmarkedene
 • gode datakunnskaper, herunder bruk av Excel
 • evne til å strukturere, tolke og formidle kompleks informasjon

Du har stor arbeidskapasitet, evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig. Du har høy integritet. Du har også stor evne til å realisere de ambisjonene du og forvalter sammen definerer.

Vi kan tilby

 • faglig spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • arbeid i et forvaltningsmiljø med sterke historiske resultater
 • kontinuerlig læring og kompetanseheving gjennom analysearbeidet
 • påvirkning på forvaltningen og reisen videre i Holmen Fondsforvaltning
 • fleksibilitet i hverdagen
 • konkurransedyktige betingelser
 • attraktive lokaler på Tjuvholmen i Oslo sentrum

Stillingen vil rapportere til forvalter.

Virker dette interessant ber vi deg søke via www.financepeople.no, i henhold til GDPR (ikke direkte på epost til oppgitt kontaktperson). Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved Lars Vaksvik på mobil 415 45 733 / lars.vaksvik@financepeople.no eller André Herlofsen på mobil +47 934 80 266 / ah@financepeople.no.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Forsikring