Er du Jurist og vil jobbe med stedlig tilsyn av verdipapirforetak?

Finanstilsynet søker en dyktig jurist (rådgiver/seniorrådgiver) til seksjon for verdipapirforetak. Seksjonen har ansvar for varierte tilsyns- og forvaltningsoppgaver knyttet til verdipapirforetak og deres virksomhet i det norske markedet. Seksjonen inngår i avdeling for markedstilsyn og har for tiden 14 medarbeidere (jurister og økonomer) med høy og variert kompetanse. Stillingen er konsentrert om oppfølging av verdipapirforetakene, særlig gjennom stedlige tilsyn og andre konkrete undersøkelser.
 
Den som ansettes vil få ansvar for rettslige vurderinger i de ulike fasene av tilsynsprosessen, og ha en sentral rolle i utarbeidelsen av tilsynsrapporter. Tilsynsprosessen omfatter blant annet forberedelse og gjennomføring av møter med foretaket, innhenting/gjennomgang/ analyse av omfattende dokumentasjon, utarbeidelse av foreløpig tilsynsrapport, gjennomgang og vurdering av foretakets tilsvar og utarbeidelse av offentlig tilsynsrapport. Tilsynene gjennomføres i team satt sammen av medarbeidere med ulik fagkompetanse.
 
Stillingen innebærer utstrakt kontakt med verdipapirforetakene og deres juridiske rådgivere, andre offentlige myndigheter, andre europeiske tilsynsmyndigheter samt EU/EØS-organer. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling og god innsikt i verdipapirmarkedet. 

Arbeidsoppgaver

 • Lovtolkingsspørsmål knyttet til regelverk på verdipapirområdet
 • Forberedelse og gjennomføring av tilsyn
 • Utarbeidelse av tilsynsrapporter
 • Vurderinger i tilknytning til klager på Finanstilsynets vedtak
 • Stillingen vil også kunne omfatte deltakelse i gjennomføring av ulike markedsundersøkelser på verdipapirområdet, deltakelse i utarbeidelse av rundskriv på verdipapirområdet, samt deltakelse i den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighetens (ESMA) relevante komiteer/arbeidsgrupper 

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode resultater
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Godt juridisk skjønn
 • Minst tre års relevant erfaring fra advokatvirksomhet, andre tilsynsmyndigheter eller juridisk/etterlevelse (legal/compliance) innen finans. Erfaring fra verdipapirrett og/eller europeisk regelverksstruktur er en fordel. 

Personlige egenskaper

 • Faglig interesse og engasjement for stillingens ansvarsområder
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og analytisk, med en systematisk tilnærming til arbeidsoppgavene
 • Initiativrik og evne til å behandle sakene effektivt i en travel hverdag

Det blir lagt vekt på at du er personlig egnet og motivert for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger og en fleksibel personalpolitikk
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Gode treningsfasiliteter og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Lønn etter avtale. Avhengig av kvalifikasjoner og erfaring kan det være aktuelt å benytte en av de interne arbeidstitlene tilsynsrådgiver eller senior tilsynsrådgiver.

Annet

 • Etter at søknadsfristen er gått ut, vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste
 • Søkere må legge ved vitnemål og relevante attester for å bli vurdert for stillingen
 • Vi utfører bakgrunnssjekk av vedkommende som ansettes i stillingen
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/om-finanstilsynet/etiske-retningslinjer/
 • Finanstilsynet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Dersom det er mulig, vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.
 • For positiv særbehandling se: http://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se: www.finanstilsynet.no

Kontaktinformasjon, Roy Halvorsen, Seksjonssjef, telefon 22 93 97 88

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.


Lignende søk: Advokat / Juridiske tjenester, Bank / Finans tjenester, Advokat/jurist