CEO Fram Marine

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Kommersiell og utviklingsorientert leder til bransjeledende konsulentselskap!

Fram Marine AS søker nå en operasjonell og strategisk CEO med mål om videre ambisiøs vekst for selskapet, og i et marked som domineres av store muligheter! Fram Marine representerer teknologibaserte rådgivningstjenester for forretnings- og prosjektledelse innen energi-, shipping-, offshore olje og gass-industri, og bistår med støtte og ressurser til kundeprosjekter, fra strategi til implementering.

I et marked preget av grønn omstilling, fokus på bærekraftige løsninger og digitalisering står Fram Marine unikt posisjonert til å spille en sentral rolle ovenfor kunder og samarbeidspartnere som leder an i dette transformasjonsarbeidet. Som CEO vil derfor din viktigste oppgave være å sikre at Fram Marine utnytter disse markedsmulighetene i den videre posisjoneringen av selskapet, på en måte som kapitaliserer på selskapets verdibidrag innen teknologiledelse, konseptoptimalisering og industriell implementering.

Ansvarsområde / arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for den videre strategiske utviklingen og veksten av Fram Marine
 • Lede og selv utføre det kommersielle salgsarbeidet i selskapet, samt engasjere og utvikle teamet i salgsarbeid og kundeutvikling
 • Sikre et ønsket mangfold i rekrutteringen og videreutviklingen av et bransjeledende og attraktivt spisskompetansemiljø
 • Utvikle digitalisering som et konkurransefortrinn, og som del av kundenes og selskapets kjernevirksomhet
 • Videreutvikle attraktive og fremtidsrettede konsepter og tjenester gjennom en «Beste praksis»-filosofi
 • Sikre overordnet plan og struktur for selskapets markedsføring og merkevarebygging
 • Drive gode og effektive diskusjoner i styret i forhold til selskapets eksisterende strategi og videreutviklingen av denne
 • Sikre at selskapet har hensiktsmessige og effektive styrings- og kontrollsystemer som oppfyller de til enhver tid gjeldende lover og regler
 • Bidra til å skape et godt sosialt arbeidsmiljø med høy trivsel

Kvalifikasjoner:

 • Høyere universitetsutdanning MSc/MBA eller tilsvarende
 • Ledererfaring med resultatansvar fra relevant sektor, fortrinnsvis fra konsulentbransjen
 • Nettverks- og resultatorientert leder med dokumenterbare resultater fra salg og forretningsutvikling i et internasjonalt miljø
 • Analytisk, med inngående teknisk forståelse og interesse
 • Erfaring fra digitaliserings- og omstillingsprosesser
 • Sosial, inkluderende og lyttende person som verdsetter verdien av en teamorientert kultur
 • Strukturert, målrettet og handlekraftig
 • Gode samarbeidsevner

 

Vennligst send søknad, eller ta kontakt for mer informasjon til Jan S. Øinæs, Partner Intersearch Norway på Jan.oinaes@intersearch.no eller 400 94 913.


Lignende søk: Toppleder, Maritim / Shipping