Business Controller til markedsleder med fokus på bærekraft og fremtidens sirkulærøkonomi

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.750 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 2,2 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 5,5 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.
Norsk Gjenvinning representerer det grønne skiftet i praksis. Vi har store ambisjoner for fremtiden og trenger flere dyktige kollegaer med på laget. Vi søker nå en fremoverlent og analytisk Business Controller til vårt økonomiteam i Norsk Gjenvinning AS, divisjon Produksjon Oslofjord. Divisjonen hadde i 2019 en omsetning på omtrent 1,5 mrd NOK.

I 2020 ble Produksjon Oslofjord kåret til Årets Grønne Bedrift, Årets Leanvirksomhet og Årets Smarteste Industribedrift. Produksjon Oslofjord skal nå sette standarden for Neste Generasjon Industri og dette arbeidet starter med kvalitetskontroll og systematisk forbedringsarbeid (Lean) i alle ledd. Er du den rette til å være med på laget for å bygge Neste Generasjon Industri?

I stillingen vil du ha et overordnet ansvar for divisjonens økonomistyring. Sentralt i stillingen er også bistand og sparring mot linje- og prosjektledere, og du vil være et viktig bindeledd mellom ledelse og drift. Stillingen rapporterer til Økonomi- og digitaliseringsleder i divisjon Produksjon Oslofjord.


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • ha ansvar for økonomisk oppfølging og periodisk rapportering i divisjonen
 • sørge for tidsriktig og korrekt måneds- og årsavslutning, herunder følge opp resultatenheter og divisjonen
 • delta i CAPEX-prosesser og investeringer, herunder lønnsomhetsanalyser og for- og etterkalkyler
 • bistå i å utvikle hypotesebaserte KPIer for drift og linke disse til resultatene
 • gjøre periodiske vurderinger rundt avsetninger og periodiseringer i de ulike enhetene
 • delta aktivt i budsjett- og prognosearbeid, innhente relevant styringsinformasjon og koordinere resultatenhetene
 • utarbeide løpende analyser og sikre godt beslutningsgrunnlag
 • være en støtte og sparringspartner for divisjonen i alle økonomiske spørsmål
 • utarbeide business case
 • være en pådriver for å arbeide smartere og mer effektivt gjennom kontinuerlig forbedring av systemer, prosesser og rutiner
 • ad hoc rapportering, analyser og regnskapsarbeid på tvers av divisjonens enheter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdanning
 • 2-4 år relevant erfaring fra controlling, revisjon eller regnskap. Erfaring fra industri- eller produksjonsselskap er en fordel
 • solid regnskaps- og forretningsforståelse
 • god prosess- og systemkompetanse, vi bruker SAP, Xledger og Power BI
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:
Rett person for stillingen liker høyt tempo, varierende oppgaver og krevende utfordringer. Du er selvgående, tar ansvar og er nysgjerrig på å forstå driverne i businessen. Vi ser etter deg som evner å forstå sammenhenger og som har en analytisk tilnærming til økonomiske og tverrfaglige problemstillinger. For å lykkes i rollen må du tørre å utfordre det etablerte og oppsøke informasjon ute i linja. Du er ambisiøs både på egne og selskapets vegne og har fokus på kvalitet og resultater.


Vi tilbyr:
Til den rette kandidaten kan vi tilby en utfordrende og variert stilling hvor du får være med på utviklingen i et fremtidsrettet selskap som har ambisjon om å være bransjens beste aktør innen bærekraft. Selskapet har et godt arbeidsmiljø med motiverte, engasjerte og kompetente kollegaer. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og holder til i moderne lokaler på Alnabru.


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Nora Lundstrøm på mobil 482 71 203 / nora.lundstrom@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Regnskap / Revisjon, Annet Bransje