Leder investerings- og forretningsanalyse til ledende eiendomsselskap

FinancePeople AS er et spesialisert rekrutterings- og konsulentselskap innenfor økonomi, regnskap og finans. Våre rådgivere er økonomer med relevant erfaring innenfor våre fokusområder. Gjennom våre prosesser vektlegger vi høy kvalitet og verdiskaping - både for våre kunder og kandidater. For mer informasjon, se vår hjemmeside www.financepeople.no.


For vår kunde, et av Oslos ledende eiendomsselskaper, søker vi nå en analytisk og forretningsorientert leder for investerings- og forretningsanalyse. Du vil jobbe i tett tospann med CFO og på tvers av samtlige forretningsområder i selskapet, og rollen er svært kommersiell og kvantitativt tung med ansvar for all modellering og controlling. Stillingen rapporterer til CFO.

Sentrale arbeidsoppgaver 

 • Investerings- og lønnsomhetsanalyser
  • Nybygg
  • Oppgraderinger av eksisterende
  • Vurdering av leieforhold / opsjoner / flytting av leietakere osv.
 • Finansiell modellering
  • Ansvarlig for løpende vedlikehold og videreutvikling av selskapets langsiktige finansielle modell 
 • Budsjettering og likviditet
  • Ansvarlig for å kjøre budsjett- og prognoseprosess
  • Løpende likviditetsprognose
 • Finansiering og finansiell sikring
  • Sterk bidragsyter i arbeidet med kapitalisering av selskapet, samt finansiell sikring og modellering / policy rundt dette
 • Controlling og analyse
  • Økonomisk oppfølging av løpende prosjekter
 • Analyse og innsikt
  • Bistå med og utvikle innsiktsfulle analyser på samtlige forretningsområder
 • Prosjekter
  • I samarbeid med CFO og ledergruppen lede prosjekter for økt verdiskapning og strukturkapital
 • Sparringpartner
  • Være en utfordrer og tydelig sparringpartner for CFO

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse, MSc, Indøk. eller tilsvarende
 • Minimum 3 års erfaring fra tilsvarende rolle, management consulting, TAS, corporate finance eller PE 
 • Meget god forretningsforståelse
 • Erfaring med finansiell modellering 
 • Avansert nivå i Excel og Powerpoint  
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, herunder erfaring med presentasjoner

Personlige egenskaper

For å lykkes i rollen må du være utpreget analytisk og kommersiell. Du må inneha betydelig driv, initiativ og gjennomføringsevne og ha en jordnær og ydmyk tilnærming til arbeidsoppgaver. Rollen vil få en svært bred eksponering mot hele organisasjonen og må kunne jobbe godt med alle forretningsområder og i spennet fra CEO til driftspersonalet, så samarbeidsevner og evnen til å jobbe organisatorisk smart vektlegges tungt. 

Vi tilbyr

Til den rette kandidaten kan vår kunde tilby en særdeles spennende, utfordrende og bred stilling i et kjent eiendomsselskap i kraftig vekst. Selskapet er meget finansielt solid, og ambisjonene for videre utvikling er høye. Denne rette kandidaten vil få en meningsfylt og variert arbeidshverdag med mye ansvar, og mulighetene for påvirkning så vel som faglig og personlig utvikling er betydelige. Arbeidsmiljøet preges av dyktige, engasjerte og hyggelig kollegaer og selskapet holder til i flotte, egeneide lokaler. Det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Ulrik Langabø på 930 05 357/ulrik.langabo@financepeople.no.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Eiendom / Eiendomsmegling