Økonomiansvarlig til spennende nordisk selskap

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Hudhelse AS har agenturer relatert til cosmeceuticals, legemidler og medisinsk utstyr. Selskapet er i stor vekst og representerer ZO Skin Health, Colorescience og Endymed. Hudhelse AS har virksomhet i Sverige, Finland, Danmark og Norge med hovedkontor i Sandvika.


Vi søker nå en forretningsorientert økonomiansvarlig som vil få en sentral rolle i den videre utviklingen av selskapet sammen med daglig leder og resten av selskapets ledelse. Stillingen er nyopprettet, vil rapportere til daglig leder og vil være en del av selskapets ledergruppe. Selskapet har amerikansk eier, og samarbeidet med dem og resten av Norden er vesentlig for å lykkes i rollen

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • teknisk konsolidering og konsernrapportering til morselskap i USA
 • oppfølging, koordinering og kommunikasjon med eksterne regnskapsførere i Norden
 • ansvar for månedlige avstemminger og månedsavslutning
 • ansvar for selskapets budsjett- og prognoseprosess, i tillegg til løpende KPI-rapportering
 • oversikt og styring av likviditeten i selskapet
 • oppfølging, koordinering og kommunikasjon med revisor i de ulike nordiske landene
 • oppfølging av intern kontroll
 • ansvarlig for fraktavtaler
 • overordnet ansvar for kostnadskontroll i alle landene
 • bidra til å sikre lønnsomhet i produktporteføljen

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse
 • 3-5 års relevant erfaring, gjerne fra revisjon og/eller tilsvarende stilling
 • solid økonomisk, regnskap og selskapsrettslig forståelse/kompetanse
 • sterk på systemer, herunder solide Excel-ferdigheter. Fordel med erfaring fra systemimplementering
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
 • fordel med erfaring fra selskap hvor logistikk, lager og distribusjon er vesentlig
 • fordel med erfaring med US GAAP

Personlige egenskaper
For å lykkes og trives i stillingen må du være forretningsorientert, operativ og initiativrik. Du må ha evne og vilje til å se løsninger og drive prosesser gjennom og være sterk på kommunikasjon og samarbeid på tvers av fagområder og land. Du må kunne jobbe selvstendig, men også i team. At du trives i et klima hvor endringstakten er høy er avgjørende, og du må motiveres av nye utfordringer i et selskap i vekst.

Vi tilbyr

 • et inspirerende fagmiljø, med store muligheter for både faglig og personlig utvikling
 • mulighet til å påvirke utforming av egen rolle og arbeidshverdag
 • et ungt og dynamisk miljø med kollegaer som er positive, engasjerte og sosiale
 • konkurransedyktige betingelser
 • arbeidssted er Sandvika sentrum i meget innbydende og moderne lokaler

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490 / anne@financepeople.no.
 
Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknader behandles fortløpende.


Lignende søk: Bank & Finans, Helse / Sosial, Regnskap / Revisjon