Porteføljeforvalter renter og valuta

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 112 milliarder kroner. God kapitaldekning gir stor frihetsgrad i allokeringen. Porteføljen er spredt på norske rentepapirer, utlån, globale aksjer og eiendom som forvaltes internt, mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere. 

Porteføljeforvalter renter og valuta

Porteføljeforvalter skal bidra til god styring av likviditet og valutarisiko i henhold til vedtatt investeringsstrategi. Har du erfaring fra området og er selvstendig og nøyaktig, vil du få anledning til å jobbe sentralt i kapitalforvaltningsteamet hos Oslo Pensjonsforsikring. 

Kjernen i arbeidsoppgavene er likviditetsstyring og valutasikring av porteføljene, samt analyse og rapportering. 


Sentrale arbeidsoppgaver: 
•    Likviditetsstyring: Daglig likviditetsstyring i henhold til strategi, herunder sikkerhetsstillelse. Gjennomføre obligasjonshandler i samråd med ansvarlig forvalter 
•    Valutasikring: Gjennomføre valutasikringstransaksjoner og følge dem opp i henhold til strategien. Gjennomføre større valutavekslinger ved behov.
•    Analyse & rapportering: Bistå i oppfølging og analyser av boliglånsporteføljen. Analysere renteporteføljen, som inkluderer avkastningsattribusjon. Bidra i avdelingens markeds- og makroanalyse. Bistå i internrapportering og kontroll av rente- og valutaporteføljene.

Ønsket kompetanse
•    Økonomisk utdanning på masternivå
•    5-10 års erfaring fra tilsvarende rolle. Valuta- eller rentehandel, alternativt hatt en selvstendig rolle i en treasuryavdeling 

Porteføljeforvalter rapporterer til Leder for rente og valuta. Teamet vil bestå av tre medarbeidere, og være en del av kapitalforvaltningens 17 ansatte. Les mer på opf.no


Registrer gjerne søknad og CV på kinderstiff.no så raskt som mulig, og senest 18 april.

Ved spørsmål kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661, alternativt Leder for rente og valuta hos OPF Mette Cecilie Skaug tlf. 952 09 104
 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Spesialist, Forsikring