Rådmann

Vi i Porsgrunn er stolte av kommunen vår med 36.500 innbyggere og 3.000 ansatte. Våre motiverte og dyktige medarbeidere leverer gode tjenester og arbeider for vekst og utvikling. Vi er en av de største arbeidsgiverne i vår del av landet.

Gjennom vårt motto Sammen om Porsgrunn så har vi fått til mye de siste årene. Vi har store ambisjoner fremover. Målene nås i et fellesskap mellom folkevalgte, ansatte, næringsliv, frivillighet og innbyggere. Vi har et velfungerende boligmarked med god tilflytting. Porsgrunn scorer høyt på tjenester til barn og unge, kompetanse i befolkningen, og næringsattraktivitet.

Vår internasjonale eksportindustri har gitt oss Norges mest høykompetente miljøer innen forskning og utvikling av grønn og nyskapende teknologi. Vi er senteret for statens karbonfangstprosjekt, og har nylig blitt en universitetsby. Porsgrunn får stadig nye industrietableringer og investeringer. Byutviklingen har skutt fart. De siste årene har byggekraner blitt svært synlige i bybildet. Porsgrunn har fått øy i elva, nytt hotell, nye boliger, ny kirke, miljøvennlige vegprosjekter og ikke minst høyhastighets dobbeltspor. Stadig flere legger sine kontorer til byen vår. Noen eksempler er Forbrukertilsynet, Dagligvaretilsynet, forskningssentre og en rekke regionskontorer for alt fra fagforeninger til Porsche.

 Vår rådmann gjennom 10 år går av med pensjon i år. Vi søker derfor hans etterfølger.

Rådmannen er øverste leder for kommunens administrasjon. Hun/han skal sørge for god økonomistyring og at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og politisk fattede vedtak. Videre skal rådmannen påse at sakene som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt og gjennomført. 

Rådmannen og fire kommunalsjefer utgjør rådmannens ledergruppe. De bidrar til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen. Det er en forutsetning med et godt samspill mellom politikk og administrasjon. På den måten kan de folkevalgte få best mulig grunnlag i sine beslutningsprosesser og gjøre gode prioriteringer. Porsgrunn kommune har en framtidsrettet arbeidsgiverstrategi og vil videreutvikle langsiktig kompetansebygging, tilfredse medarbeidere og godt samarbeid med de ansattes organisasjoner.

Som øverste administrative leder i Porsgrunn kommune vil du ha store påvirknings- og utviklingsmuligheter. Du har også en sentral rolle i å fremme regionen og styrke kommunens organisasjon, lokalsamfunn og tjenestetilbudet til innbyggerne. 

For å fylle posisjonen som rådmann i Porsgrunn kommune må du være tydelig, ha god gjennomføringsevne og være utpreget løsningsorientert. Du må også være raus og lyttende, og en støttende og trygg leder. Du må ha evnen til å se alle i organisasjonen. Det er viktig at du utvikler gode relasjoner og spiller på lag med et mangfold av ulike instanser, aktører og kommunens samarbeidspartnere.

Vår nye rådmann kan vise til variert og bred ledererfaring fra privat og/eller offentlig sektor. Hun/han må ha god samfunnsforståelse og erfaring fra prosesser, endringsledelse, utviklingsprosjekter og strategiarbeid. Vi ønsker en som gjennom arbeidsform og verdier, har lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø i komplekse organisasjoner.

Vil du bidra i et fellesskap for at våre innbyggere og ansatte får oppleve videre utvikling og framgang de nærmeste årene? I så fall vil vi gjerne høre fra deg! 

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med våre rådgivere i Badenoch + Clark, Wenche Kristiansen, tlf. 922 83 756 / Rolv Brudal, tlf. 473 51 393. Du kan også kontakte ordfører i Porsgrunn kommune, Robin Kåss, tlf. 909 37 662. Henvendelser kan gjøres i full fortrolighet. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli varslet på forhånd.


Lignende søk: Toppleder, Offentlige tjenester / Forvaltning