Konserncontroller

Bakke AS/Bakkegruppen AS er et av Norges største boligbyggeselskaper med hovedkontor på Aurskog og avdelingskontor i Oslo. Konsernet har for tiden en tomteportefølje med prosjektverdier for over NOK 24 milliarder innen forretningsområdene småhus- og leilighetsprosjekter.

Bakke AS/Bakkegruppen ble etablert i 2003 og har siden den tid vokst til en bedrift med over 100 ansatte og en omsetning på 1 150 millioner kroner i 2019. Det som startet som en hobby og et lite prosjekt ved siden av jobb, er i dag blitt til et av Romerikes største boligutviklere med ambisjoner om å konkurrere i eliteserien med de helt store som Block Watne, JM og Selvaag Bolig.


Bakke AS/Bakkegruppen har vekstambisjoner og søker nå en faglig dyktig og selvstendig konserncontroller. Stillingen innebærer ansvar for offentlig regnskap, IFRS og skatt. Selskapet har et børsnotert obligasjonslån, og konserncontroller vil få ansvar for rapportering til Børs i forhold til dette. Du vil samarbeide tett med gruppens Regnskapssjef og stillingen rapporterer til Økonomisjef.

Arbeidsoppgaver:

 • konsolidering, utarbeidelse av måneds-, kvartals- og årsregnskap samt skattemeldinger
 • faglig ansvarlig for IFRS, regnskap og skatt
 • compliance og konserninterne belastninger, herunder lån
 • revisorkontakt
 • accounting memos
 • ledelse av forbedrings- og endringsprosjekter innen konsernregnskapsområdet
 • viktig fagressurs tilknyttet utvikling av integrerte regnskapsprosesser med tilhørende effektiviseringsgevinster i konsernets ERP-system

Kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdanning, gjerne Master i regnskap og revisjon (MRR)
 • 5-10 års erfaring fra tilsvarende rolle og/eller revisjon
 • meget solid regnskapsforståelse og god kjennskap til IFRS
 • erfaring fra konsernregnskap, teknisk konsolidering og skatt
 • fordel med erfaring fra rapportering til Børs
 • god systemforståelse og erfaring med bruk av ERP-systemer i regnskapsfunksjonen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlig egenskaper:
Han eller hun er tydelig i sin kommunikasjon, har faglig tyngde og evner å skape positiv utvikling og fremdrift i samarbeid med operative fagressurser. Den rette kandidaten har i tillegg høy faglig integritet, stor arbeidskapasitet og trives i et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø hvor endringer og utvikling er en stor del av arbeidshverdagen.

Vi tilbyr:
For rett kandidat er dette en spennende stilling med utfordrende og varierte oppgaver i et harmonisk og raust miljø. Bakkegruppen har en klar vekstambisjon for de nærmeste årene og denne reisen vil du bli en viktig del av. Det er gode utviklingsmuligheter i selskapet, både faglig og personlig, og arbeidsmiljøet preges av engasjerte og kompetente medarbeidere. Bakkegruppen har hovedkontor i Aurskog, så noe reising til hovedkontoret må påregnes. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved Anne Hilde Nilsen på mobil 975 89 490 / anne@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 


Lignende søk: Bygg / Anlegg / Håndverk, Bank & Finans