Administrerende direktør

Nordic Bond Pricing (NBP) ble etablert av Nordic Trustee og Verdipapirfondenes forening i 2013, og har en sentral posisjon som tjenesteleverandør til profesjonelle aktører i obligasjonsmarkedet. NBP estimerer daglige uavhengige markedspriser på obligasjoner, og lanserte i 2017 referanseindekser for det norske obligasjonsmarkedet. Selskapet leverer indekser til verdipapirfond og profesjonelle investorer som måler relativ avkastning på porteføljer med norske obligasjoner. Selskapet arbeider systematisk med å innhente markedsinformasjon, og har etablert samarbeid med alle de sentrale verdipapirforetakene. NBP analyserer og verifiserer markedsdata, og benytter anerkjente modeller og systemer i pris- og indeksberegninger. Selskapets kunder omfatter bl.a. verdipapirfond, forsikringsselskaper, pensjonskasser, banker og myndigheter.

 


 

Vil du stå i spissen for Nordens ledende leverandør av daglig uavhengig prising og kredittindekser? Nordic Bond Pricing ser nå etter ny administrerende direktør som har evnen til å løfte blikket og strategisk bygge selskapet for fremtiden.

Som administrerende direktør vil du være ansvarlig for å gjennomføre selskapets strategiske planer, og sikre at Nordic Bond Pricing beholder sin ledende posisjon i markedet. Du vil sikre løpende oppfølging på status av strategiske- og finansielle målsetninger til styret, samt sørge for forretningsutvikling med mål om videre vekst.


Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
 • Daglig ledelse av selskapet som innebærer alt fra drift til forretningsutvikling, med mål om vekst og verdiutvikling
 • Holde styret løpende oppdatert på status for handlingsplaner og finansielle målsetninger 
 • Drive strategiske diskusjoner i styret på forhold som er relevant å vurdere i forhold til selskapets eksisterende strategi og videreutvikling av denne
 • Sikre overordnet plan og struktur for markedsføring og salgsledelse
 • Sikre høy kvalitet i drift og gode kundeopplevelser 
 • Sikre at selskapet har hensiktsmessige og effektive styrings- og kontrollsystemer som oppfyller de til enhver tid gjeldende lover og regler, og at risikostyring og internkontroll skjer i henhold til de prinsipper styret har fastsatt 
 • Fungere som styresekretær 
 • Sikre relevante mål for selskapets medarbeidere, en sunn organisasjonskultur, samt et godt og utviklende arbeidsmiljø slik at selskapets oppgaver ivaretas på en god måte 
 • Følge opp personal, HR, fullmakter samt stå ansvarlig for økonomi, budsjett og regnskap 

Kvalifikasjoner:
 • Relevant arbeidserfaring med god kunnskap om verdipapirmarkedet
 • Utdannelse på masternivå innen finans, økonomi, matematikk eller annen relevant retning
 • Erfaring med utvikling og implementering av nye forretningsområder
 • Fordel å kunne vise til relevant ledererfaring og resultatansvar
 • Fordel med erfaring fra virksomhet underlagt konsesjonskrav
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:
 • Utadvendt, relasjonsbyggende og teamorientert
 • Strategisk, analytisk og strukturert
 • Kommersielt anlagt, proaktiv, ser muligheter og utforsker løsninger
 • Detaljfokusert og opptatt av å levere høy kvalitet
 • Evner å arbeide selvstendig og holde fokus på krevende problemstillinger
 • Verdsetter å være en del av et team, hvor man både søker råd og hjelper sine kollegaer
 • Evner å ta raske beslutninger
 • Evner å løfte blikket, tenke fremtidsrettet og formulere gode strategier
   
Vi tilbyr:
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et lite og dynamisk arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • Tilgang på et stort eksternt kontaktnettverk
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo

Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Toppleder