Generalsekretær Negotia

Vil du bidra til et arbeidsliv hvor ansatte verdsettes og har medbestemmelse?

Vi søker en offensiv og endringsorientert leder som kan bidra til at Negotia tar en tydeligere posisjon og gir sine medlemmer enda bedre tjenester.

Du skal lede og utvikle en organisasjon med om lag 40 kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere. Stillingen har et bredt ansvarsområde knyttet til god drift og utvikling av administrasjonen, slik at medlemmene og forbundsstyret får den støtten de trenger.

Negotia bistår arbeidstakere i privat næringsliv og har som hovedoppgave å sikre gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår.

De viktigste oppgavene og ansvar knyttet til stillingen som generalsekretær i Negotia er å:

  • lede og utvikle organisasjonen, med overordnet personal-, økonomi- og leveranseansvar
  • fremme et godt arbeidsmiljø og intern kultur
  • sikre god utvikling av Negotias tjenester i tråd med overordnet strategisk retning og at medlemmenes interesser ivaretas på en god måte
  • styrke Negotias omdømme og posisjon ved å ivareta relasjonen til eksterne interessenter, samarbeidspartnere og motparter
  • sørge for sikre fremtidige inntekter og medlemsvekst
  • bidra til et godt samarbeid med forbundsstyret, legge fram saker og iverksette tiltak

Vi søker en leder med solid lederfaring fra kunnskapsvirksomhet, god rolleforståelse, meget god samfunnsforståelse og innsikt i politiske beslutningsprosesser. Vi forutsetter innsikt i trepartssamarbeidet, tariff- og forhandlingsarbeid. Erfaring fra interesse- eller medlemsorganisasjon eller annen type politisk styrt organisasjon er en fordel.

Vår nye generalsekretær er en relasjonssterk leder som kommuniserer godt på alle nivåer. Som leder for en engasjert stab må du ha en motiverende og delegerende lederstil og identifiserer deg med organisasjonens formål.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Siri Skauge, tlf. 900 91 224 eller til Hilde Heines Bachmann, tlf. 408 51 957. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest.


Lignende søk: Leder, HR / Organisasjonsutvikling / Rekruttering