Direktør Brønnøysundregistrene

Vi søker en offensiv og utviklingsorientert direktør med god innsikt i samspillet mellom myndigheter, næringsliv og teknologi, som er opptatt av hvordan Brønnøysundregistrene kan utvikles på en effektiv og relevant måte for samfunnet.

Brønnøysundregistrene står overfor spennende utfordringer og oppgaver, som krever videre omstilling og fornyelse av organisasjonen. Arbeidet med forenkling for næringslivet, utvikling av nye registre og elektroniske tjenester, i tillegg til forsvarlig drift av eksisterende løsninger, stiller store krav til kompetanse i etaten. Behandling av store informasjonsmengder på en sikker måte, betydelig teknologisk utvikling, samarbeid med andre etater og kommunikasjon med brukerne er sentralt i dette arbeidet.

Som leder for en sentral samfunnsvirksomhet vil direktøren stå overfor utfordringer i skjæringspunktet mellom ledelse, IT og næringsliv. Direktøren må kunne vise til resultater fra både omstillingsarbeid og drift, og fremstå som en synlig, strategisk og samlende leder med evne til å inspirere og motivere kompetente og engasjerte medarbeidere.

Direktøren må ha erfaring, vilje og motivasjon til å lede og utvikle virksomheten i takt med endrede rammebetingelser, forventninger fra brukerne og fremtidige behov. Gode kommunikasjonsevner og evne til å etablere gode relasjoner til ulike samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt er viktig.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning eller annen relevant kompetanse
  • Bred ledererfaring
  • Forståelse for politiske prosesser
  • Forståelse for ansvarsfordelingen mellom etat og departement og god innsikt i statlige beslutningsprosesser
  • Kjennskap til/erfaring fra næringslivet
  • Erfaring fra digitaliseringsprosesser i offentlig sektor

Direktøren ansettes på åremål for en periode på seks år, med mulighet til forlengelse i én periode. Lønn   etter avtale innenfor statens lederlønnssystem. Direktøren må kunne sikkerhetsklareres.

For nærmere opplysninger og en uforpliktende samtale, ta kontakt med Visindi ved partner Frode Hepsø Johansson tlf. 992 21 300, eller partner Heidi Wiggen tlf. 916 56 103.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Nærings- og fiskeridepartementet og Brønnøysundregistrene i prosessens innledende del.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.


Lignende søk: Toppleder, Offentlige tjenester / Forvaltning