CFO/finanstjener til IT-selskap i vekst

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Miles er et annerledes IT-selskap med en visjon om å skape en fremragende arbeidsplass basert på verdiene faglig autoritet og varme. Selskapet styres etter Beyond Budgeting- og Servant Leadership-filosofiene. I Miles treffer du 180 av bransjens skarpeste konsulenter fordelt på kontorer og selskaper i Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim og Vilnius. Miles leverer IT-konsulenttjenester og digitale løsninger. Konsernet har en omsetning på ca. 280 millioner kroner med sterk lønnsomhet over tid. Se mer informasjon på www.miles.no


Miles søker etter en fremtidsrettet, forretningsorientert og faglig dyktig CFO/finanstjener til vår konsernledergruppe. Det er en spennende tid å bli en del av selskapet gitt vår ambisiøse vekststrategi. Du vil få en sentral rolle i den strategiske og forretningsmessige utviklingen av selskapet. Du vil rapportere til CEO/konserntjener og være en viktig samarbeidspartner og støtte for ham og selskapets styrer. Du vil bli eksponert for alle deler av virksomheten, styrene og største aksjonær, Equip Capital.

Som CFO/finanstjener vil du ha et overordnet konsernansvar for alle områder innen økonomi, samt lede arbeidet med å etablere gode rapporteringsstrukturer og analyseverktøy. Konsernet benytter ekstern regnskapsfører. Det tillegges ikke noe personansvar til stillingen, men det forventes at man samarbeider godt med økonomiansvarlige i datterselskaper.

Arbeidssted vil være på hovedkontoret i Bergen, men noe reising til de andre kontorene vil være nødvendig, f.eks. i forbindelse med styremøter.

Hovedansvar og oppgaver

 • etablere datadrevet rapportering av høy kvalitet til styret, eiere og bankforbindelse
 • styre likviditeten og herunder arbeidskapitalen i selskapet
 • utvikle forretningsplaner, inkludert prognoser/beyond budgeting og KPI-er
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med konsernledergruppen
 • utvikle relevante lønnsomhetsanalyser
 • overordnet ansvar for compliance, kvalitetssikring og bærekraft (ESG)
 • følge opp kvalitet og leveranser fra ekstern regnskapsfører
 • ad hoc-prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, MBA/MSc eller tilsvarende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring som CFO, rådgiver eller kontroller. Tidligere erfaring som CFO er ikke påkrevet, men du må ha god forståelse for rollen og "beste praksis"
 • god økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
 • god forståelse for datadrevet virksomhetsstyring
 • interesse for IT og digitale løsninger

Personlige egenskaper:
Miles har definert faglig autoritet og varme som sine kjerneverdier, og vi ønsker at vår nye CFO/finanstjener også etterlever disse verdiene. Vi har en tillitsbasert, tjenende ledelsesfilosofi, som vi også håper passer for deg. Du har en sterk interesse for ditt fagområde og er en person med gode relasjonelle ferdigheter.

Den ideelle kandidaten er ambisiøs, analytisk og forretningsorientert med en sterk lyst til å skape resultater. For å lykkes i stillingen må du like å ta ansvar, være selvstendig og drive egne prosesser. Det vektlegges at du har god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig, og at du evner å utfordre i situasjoner der det er nødvendig.

Vi tilbyr
Miles tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et selskap med vekstambisjoner og hvor den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse. Betingelsene vil være konkurransedyktige, og det er også mulighet for å bli medeier.

Dersom dette virker interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, om å søke via www.financepeople.no og ikke direkte på e-post til oppgitt kontaktperson. 
Ved spørsmål kan du likevel kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no eller André Herlofsen på 934 80 266/andre@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Tech, IT / Tech /, Telekommunikasjon