Senior Group Controller

Fred. Olsen Renewables AS er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Bonheur ASA, og har et betydelig engasjement innenfor fornybar energi med hovedvekt på utvikling og drift av vindkraftparker. Selskapet eier og drifter 11 vindkraftparker med en samlet installert effekt på 679 MW og med en årlig produksjon på omlag 1900 GWh. Ytterligere 107,5 MW er under bygging. I tillegg arbeider selskapet med en betydelig prosjektportefølje i Sverige, Norge, Storbritannia og Irland.
Bonheur ASA er engasjert i virksomheter innenfor shipping, offshore, fornybar energi, samt investeringer innenfor en rekke andre forretningsområder. Konsernet viderefører tradisjoner som stammer fra 1848 da Fred. Olsen-familien gikk inn i shipping, og har siden utviklet seg til en sentral aktør i fornybarsegmentet.


Selskapets ledelse har store ambisjoner for videre vekst og utvikling, og vi søker nå etter en faglig dyktig Senior Group Controller til en nyopprettet stilling. Senior Group Controller får det operative ansvaret for utvikling, sammenstilling og rapportering av selskapets regnskap og blir således en nøkkelperson i den videre utviklingen av økonomifunksjonen. Stillingen rapporterer til Chief Group Controller og inngår i selskapets felles økonomifunksjon som består av 10 medarbeidere.

Sentrale ansvarsområder:

 • finansrapportering til Bonheur ASA
 • konsolidering, utarbeidelse av måneds-, kvartals- og årsregnskap samt skattemeldinger
 • faglig ansvarlig for IFRS, regnskap og skatt
 • revisorkontakt
 • accounting memos, Transfer Pricing og Compliance
 • ledelse av forbedrings- og endringsprosjekter innen konsernregnskapsområdet
 • viktig fagressurs tilknyttet utvikling av integrerte regnskapsprosesser med tilhørende effektiviseringsgevinster i konsernets ERP-system. Selskapet benytter Agresso og HFM

Kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdanning, gjerne Master i regnskap og revisjon (MRR)
 • 5-10 års erfaring fra tilsvarende rolle og/eller revisjon
 • meget solid regnskapsforståelse og god kjennskap til IFRS og skatt
 • god systemforståelse og erfaring med bruk av ERP-systemer i regnskapsfunksjonen
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring som teamleder er en fordel

Personlig egenskaper:
Han eller hun er tydelig i sin kommunikasjon, har faglig tyngde og evner å skape positiv utvikling og fremdrift i samarbeid med operative fagressurser. Den rette kandidaten har i tillegg høy faglig integritet, stor arbeidskapasitet og trives i et dynamisk og uformelt arbeidsmiljø hvor endringer og utvikling er en stor del av arbeidshverdagen.

Vi tilbyr:
En spennende mulighet i et selskap hvor det skjer mye på flere fronter; nye markeder, teknologier og komplekse faglige problemstillinger. Selskapet har hatt sterk vekst i over 20 år og har store ambisjoner fremover. Vi har et dynamisk og hyggelig miljø hvor den rette kandidaten vil ha gode muligheter for å utvikle og påvirke stillingen selv. Arbeidsplassen ligger i Oslo sentrum. Konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant, ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank & Finans, Spesialist, Industri / Produksjon, Kraft / Energi