PwC Cyber Security & Privacy søker konsulenter med passion for personvern og informasjons...

PwC Cyber Security & Privacy søker konsulenter med passion for personvern og informasjonssikkerhet


Søknadsfrist:17.10.2020
Arbeidssted: Oslo


Er du opptatt av personvern og informasjonssikkerhet? Er du nysgjerrig, metodisk og analytisk? Vil du bidra i utviklingen av et personvernvennlig, sikkert og digitalt samfunn? PwC søker nå etter flere dyktige medarbeidere som vil være med å løse spennende samfunnsoppdrag innen personvern og informasjonssikkerhet

I PwC vil du få muligheten til å bistå kundene våre med etablering av styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet, personvernkonsekvensvurderinger (DPIA), modenhetsvurderinger, innebygd personvern, strategisk rådgivning, risikostyring og kunnskapsoverføring.

Personvern og informasjonssikkerhet er satsningsområder for PwC både globalt og nasjonalt. Ved Oslo-kontoret har vi kraftsamlet tekniske og strategiske rådgivere til en cybersecurity & privacy-familie som står sterkt både faglig og sosialt. Nå ønsker vi å utvide dette miljøet med flere dyktige og hyggelige kolleger.


Vi søker deg som:

 • Har erfaring med rådgivning innen personvern og informasjonssikkerhet
 • Er utdannet innen personvern eller informasjonssikkerhet, fortrinnsvis begge deler
 • Har kjennskap til ulike regelverk og standarder innen personvern og informasjonssikkerhet (eksempelvis GDPR, ISO 27001, ISO 27701, Normen)
 • Har kjennskap til skyløsninger
 • Blir motivert av å løse komplekse utfordringer
 • Er læringsvillig og nysgjerrig på teknologi og grensesnittet mellom juss og IT
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har erfaring med ledelse, inkludert prosjektledelse

Oppgaver i stillingen/ansvarsområder:

 • Delta i og lede prosjekter på tvers av avdelinger med ulik kompleksitet
 • Være en ambassadør for våre kunder og ut i markedet
 • Bidra innen strategi og tjenesteutvikling
 • Være en fagekspert og støttespiller inn mot andre avdelinger, oppdrag og kunder
 • Bidra med rådgiving og veiledning innen personvern og informasjonssikkerhet

PwC tilbyr konkurransedyktige betingelser, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tilleggsopplysninger til stillingen:

Du bes laste opp CV, søknadsbrev og andre relevante vedlegg i PDF. Oppstart etter avtale.

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til Margrethe Rønning (tlf: 478 54 383, e-post: margrethe.ronning@pwc.com) eller Lars Erik Fjørtoft (tlf: 974 74 469, e-post: lars.fjortoft@pwc.com

Søknadsfrist: 17.01.2020

*For å unngå ustrukturert behandling av personopplysninger bes du søke via systemet, og ikke direkte til kontaktpersonen oppført i denne annonsen.


Folka våre og deres erfaringer

Manager 29 år; Nåværende oppdrag i PwC; Rådgivning og bistand i forbindelse med etablering av internkontrollsystem for behandling av personopplysninger i ulike sektorer:

“Jeg startet i PwC for tre år siden og har siden den tid fått delta og ledet over ti prosjekter. Prosjektene har bestått av alt fra internrevisjoner, attestasjoner og modenhetsvurderinger på personvern- og informasjonssikkerhetsområdet, til etablering og implementering av internkontrollsystem for behandling av personopplysninger. En av grunnene til at jeg valgte PwC var for å kunne bidra i løftet om å gjøre Norge sikrere, samt bidra til godt personvern og etterlevelse av regelverket. Dette hos en arbeidsgiver som virkelig vil gjøre en forskjell i samfunnet. Det har derfor vært svært spennende og lærerikt å kunne bistå og veilede så mange ulike kunder til å gjøre de riktige tingene og derigjennom få hevet sitt modenhetsnivå innen personvern og informasjonssikkerhet.

Manager 48 år; Nåværende oppdrag; rådgiver for personvern og informasjonssikkerhet i finanssektoren:

“Jeg har jobbet for PwC i snart to år. Jeg begynte med noen mindre oppdrag, men så ble jeg sendt ut for å sikre skyløsningen hos en kunde som trengte hjelp med både personvern og informasjonssikkerhet. Det ble et stort og langvarig oppdrag, noe som passer meg veldig godt. Poenget er at alt er mulig hos PwC. Det er en stor variasjon i type, størrelse og varighet av oppdrag hos mange spennende kunder. PwC er en ypperlig arbeidsgiver som bryr seg om sine ansatte og om samfunnet rundt seg. Folk som jeg jobber sammen med er superhyggelige og proffe. Man blir ofte utfordret, og utvikler seg hele tiden både gjennom kurs og oppdrag. Og her trenger man ikke å være bekymret for å begynne i en ny jobb midt i en pandemi, for oppfølging av nyansatte er helt topp.”  

Senior Associate 27 år; Nåværende oppdrag i PwC; rådgiver innen ulike personvernutfordringer, samt gjennomføring av risiko- og konsekvensvurderinger

“Jeg begynte i PwC under koronapandemien, og var forberedt på å at det kunne bli vanskelig å knytte nære relasjoner med kolleger og klienter. Her motbeviste og imponerte PwC meg. Kultur, omtanke og samarbeide er viktige ingredienser for ivaretakelse av de ansatte, og her leverer Cyber & Privacy. I tillegg til folkene er det også en faglig sterk avdeling hvor man får anledning til å utvikle seg faglig og personlig gjennom blant annet spennende kundeoppdrag og tjenesteutvikling. Som en del av Risk Advisory Services får man også gleden av å jobbe på tvers av avdelinger, noe som virkelig gjør at man forstår gevinsten av å være en del av kompetansehuset PwC .” 

Les mer om oss her:

https://www.pwc.no/cyber 

https://www.pwc.no/no/tjenester/sikkerhetstjenester.html

https://www.pwc.com/gx/en/issues/cybersecurity.html


Lignende søk: Advokat / Juridiske tjenester, Konsulent, IT / Tech /, Regnskap / Revisjon, Rådgivning / Konsulenter