Head of Asia

Salmon Evolution søker en dyktig og erfaren person til å lede selskapets spennende ekspansjonsmuligheter i det asiatiske markedet.  

Ditt hovedansvar vil etter planen være å ivareta våre interesser i et landbasert oppdrettsanlegg i Sør-Korea. Anlegget er basert på vår valgte teknologi og skal oppføres i samarbeid med vår sørkoreanske partner, det globale sjømatselskapet Dongwon Industries.  

Vi tar sikte på at rammeverket for dette prosjektet er på plass i løpet av første kvartal 2021 og arbeidet med å realisere anlegget vil ta til straks etter dette. Konstruksjonsarbeidet vil foregå i flere faser. Målsettingen er å produsere 20.000 tonn laks per år i løpet av de neste fire til seks årene i Sør-Korea. 

Som leder av vår virksomhet i Asia vil du jobbe tett med Dongwon rundt vårt landbaserte prosjekt. Senere vil du også få ansvaret for å vurdere og realisere fremtidige muligheter for å skalere lignende prosjekter i andre asiatiske land. 

Du vil som leder for Asia ha ansvaret for den generelle forretningsutviklingen for vår virksomhet i regionen. Du vil inngå i ledergruppen i Salmon Evolution og rapportere til CEO.  

Hovedoppgaver 

 • Ivareta våre interesser i Asia 
 • Totalansvar for vårt joint venture med Dongwon 
 • Optimal fremdrift og gjennomføring av prosjektene i Asia  
 • Ansvar for å lede team med tverrfaglig kompetanse i alle prosjektets faser 
 • Delta i prosesser knyttet til potensielle nye lokaliteter i Asia, og ansvar for å lede utviklingen av disse ved realisering 
   

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Toppledererfaring fra internasjonal virksomhet, primært fra Korea/Asia 
 • Sivilingeniør/ingeniør, eller annen sterk teknisk bakgrunn, gjerne fra akvakultur og/eller prosessindustri 
 • Erfaring fra ledelse av store prosjekter 
 • Bakgrunn som innebærer kommersielt ansvar 
   

Personlige egenskaper 

 • Gode leder- og samarbeidsevner  
 • Sterk på relasjonsbygging med stort nettverk   
 • Skapende og dynamisk  
 • Kommersiell teft 
 • Operasjonelt sterk 
 • Systematisk og strukturert 
 • Høy arbeidskapasitet  
 • Behersker engelsk muntlig og skriftlig 
   

Kontorsted vil være ved selskapets kontorer i Molde/Hustadvika, eller Ålesund. Det forventes at du har mulighet til å reise og oppholde deg mye i Asia. Vi tilbyr en svært spennende og utfordrende rolle i et tidligfase-selskap i rask vekst og med store ambisjoner.  

For mer informasjon ta kontakt med Håkon Andrè Berg, hakon.andre.berg@salmone.no / tel:+47 411 92 257 eller Vidar Aslaksen Skjørli, vidar.skjorli@salmone.no / tel:+47 415 77 421

Søknadsfrist 05.02.2020

 

Salmon Evolution AS
Salmon Evolution AS ble etablert i 2017 og er i gang med å realisere ett av Europas største landbaserte anlegg for oppdrett av laks på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Det er innvilget konsesjon på 13.300 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) for en årlig produksjon av 36.000 tonn slakteklar laks. 

Selskapet gjennomførte en emisjon i mars 2020 hvor det ble hentet inn i overkant av 250 millioner kroner til å finansiere videre utvikling. I tillegg ble det i juli gjennomført en emisjon mot Dongwon Industries, ett av verdens ledende sjømatselskaper med utspring fra Sør-Korea.  

Etter gjennomført emisjon på 500 millioner kroner i september 2020 med påfølgende børsnotering, arbeider selskapet med å etablere et joint venture med Dongwon vedrørende etablering av et produksjonsanlegg i Sør-Korea. 

 For mer informasjon, se vår hjemmeside www.salmonevolution.no.

 


Lignende søk: Fiskeri / Oppdrett, Toppleder