Vil du som CPO være med å utvikle et nordisk utdanningskonsern?

Lagre
Du må logge på eller
opprette en konto for å lagre en jobb.

Intendia Group AS er et utdanningskonsern med virksomheter i Norge og Sverige, blant disse Bjørknes Privatskole, NKI og MedLearn. Hvert år utdanner og utvikler vi samlet over 40 000 studenter, gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap. Vårt mål er å ruste individet for dagens og morgendagens arbeidsmarked, tilpasset den enkelte, samfunnet og næringslivet.


Intendia utvikler innovative og bærekraftige utdanningsprogrammer som sørger for at elevene har tidsriktig og relevant kompetanse. Vi er opptatt av å levere dyktige kandidater som tilfredsstiller forventninger fra både privat og offentlig sektor.
Vi søker forretningsutvikler/prosjektleder (CPO) som motiveres av å drive selskapet gjennom endringer og legge til rette for videre vekst. Selskapet står overfor store endringer med mål om å kunne tilby fremtidsrettede digitalt orienterte kurs og utdanninger innen fagskoler, videregående skole, kurs og voksenopplæring. Du skal være med å styrke vår fremtidige posisjon som et ledende selskap innen tidsriktige utdannings -og kurstilbud, og jobbe aktivt med implementering av digitale løsninger, rutiner og drive forretningsutvikling der teknologi skal være en sentral del av den fremtidige virksomheten. Vi ser etter deg som fremstår som tydelig, strukturert og som evner å skape engasjement. Du må gjerne ha erfaring som konsulent fra teknologisektoren eller forretningsutvikling fra konsulentbransjen. Dette er en unik mulighet i en utfordrende og sentral stilling i et spennende selskap som står overfor betydelige oppgraderinger av sine digitale løsninger. Kandidatens vil jobbe tett med strategisk ledelse som CFO, CEO og CDO, og aktivt jobbe sammen med pedagogisk ledelse. Stillingen rapporterer til COO
 

Vi søker CPO (Prosjektleder/forretningsuvikling)

Arbeidsoppgaver:

 • Prosess- og prosjekt ansvar for selskapets digitale prosesser på tvers av skolene
 • Prosesseier av store strategiske endringer selskapet står overfor
 • Produktutvikle  grensesnittet mellom skole og studenter, som f.eks bruk av felles CRM system for alle skolene
 • Bidra til å etablere et sterkt BI miljø som grunnlag for strategiske beslutninger
 • Være med å utarbeide og iverksette strategiske systemvalg
 • Sikre et tett og godt samarbeid på tvers av skolene ved implementering av nye løsninger
 • Nøkkelresurs for ledergruppen i digitale strategier
 • Aktivt bidra til at selskapet prøver ut, og bidrar til utvikling av fremtidsrettede EdTech-løsninger

Utdannelse og erfaring:

 • Utdannelse på høyskolenivå
 • Erfaring med å lede prosjekter og motivere organisasjonen for nye rutiner løsninger
 • Erfaring med gjennomføring av digitale initiativ
 • Erfaring med tilsvarende prosessarbeid, gjerne  som "management consulting" i et konsulentselskap

Personlige egenskaper:

 • Evne til å tenke strategisk, 
 • Trives med å drive prosjekter, involvere og motivere deltagerne
 • Stor gjennomføringskraft og evne til å drive frem prosesser og levere til avtalt tid
 • Relasjonsbygger 
 • Kommersiell legning
 • Genuin interesse og engasjement for teknologiutvikling
 • Flytende norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En sentral funksjon i et selskap som står overfor store endringer
 • Utvikle gode og lønnsomme kurstilbud for elever og Intendia
 • Livslang læring, for alle, er politisk drivkraft
 • Jobbe med sterke merkenavn


Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime Executive ved Jens Petter Arntzen tlf. 908 27 335. Alle henvendelser behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknader vil fortløpende bli vurdert.


Lignende søk: Spesialist, Tech, Utdanning / Forskning / Kompetanseutvikling