Regnskapssjef - NRC Group Norge

Bli kjent med Bjørg Fjell AS

NRC Group er en ledende totalentreprenør av samferdselsrelatert infrastruktur. Vi er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur, i tillegg til at vi leverer tjenester som vei, havn, kai, broer og tunneler. Tjenestene inkluderer grunnarbeid, masseforflytning, sporarbeid, sikkerhet, elektro, telecom og signal, samt miljøtjenester som sanering og gjenvinning. 

Selskapets grunnverdier er troverdig, omtenksom og gründersjel, og det er det fundamentet vi bygger vår kultur på. Verdiene våre står sentralt i måten vi leder våre ansatte og våre prosjekter på, og de skal hjelpe oss med å ta de riktige beslutningene. 

Vi har hatt en betydelig vekst siden oppstart i 2011 og søker nå en regnskapssjef for NRC Group Norge til vårt hovedkontor på Lysaker. Stillingen er en nyopprettet rolle i vår regnskapsavdeling som betjener de fleste selskapene i vårt norske underkonsern. Vi søker deg som vil være med på å bygge opp, utvikle og lede avdelingen, herunder utforming av rutiner og prosedyrer. 

Arbeidsoppgaver
Som regnskapssjef hos oss vil du ha en sentral lederrolle i vår regnskaps- og økonomiavdeling. Du vil rapportere til Økonomidirektør i NRC Group Norge, og vil være en sentral brikke inn mot selskapets økonomifunksjon. Du vil blant annet få ansvar for: 

 • Regnskapsfunksjonene i NRC Group Norge 
 • Lede, drifte og utvikle vår regnskapsavdeling 
 • Videreutvikle interne arbeidsprosesser og rutiner 
 • Bidra til utviklingen av et kompetansesenter for regnskap og rapportering
 • Systemeier for selskapets ERP-system 
 • Koordinere og kvalitetssikre oppgaver i regnskapsavslutningsprosessen, blant annet ved å sørge for avstemminger og kontroll 
 • Operativt ansvar for månedlige avslutninger 
 • Sammenstilling av underlag til rapportering
 • Lede arbeidet med kontantstrømprognoser
 • Operativt ansvar for avslutning av årsregnskapene, herunder utarbeide årsregnskap og skattemeldinger for NRC Norge og datterselskaper
 • Koordinere revisjon mot revisor

Hvem er du? 
Vi søker deg som har god og bred erfaring innen regnskap, gjerne 5 års erfaring eller mer. Du har relevant utdannelse innen regnskap og økonomi, gjerne kombinert med revisjon og/eller MRR. Det er viktig at du har god faglig kompetanse innen regnskap, skatt og avgift, samt grunnleggende kjennskap til og interesse for IFRS. Du er opptatt av å holde deg oppdatert på relevante lover og regler, og du motiveres av å jobbe med regnskap, både operativt og strategisk. I tillegg til at du har erfaring med forbedring av rutiner, prosesser og systemer knyttet til regnskap og rapportering. 

Stillingen er en nyopprettet rolle der du vil få ansvar for å bygge opp og lede regnskapsavdelingen. Vi søker deg som er innovativ og som ønsker å ta i bruk ny teknologi for å effektivisere og forbedre regnskapsfunksjonen. Vi lever av god prosjektgjennomføring på våre byggeplasser, og regnskapsfunksjonen vil være en viktig støtte for dem. NRC har høye ambisjoner for all sin virksomhet, noe som også inkluderer regnskapsfunksjonen.

Vi søker deg som har ledererfaring, og som trives med å ta ansvar og å lede andre. Som regnskapssjef hos oss vil du lede et team på 5 ansatte, og det er viktig at du er opptatt å få frem det beste i andre og at du ser potensialet. Hos oss vil få ansvaret å bygge opp, utvikle og drifte vår regnskapsavdeling, og det er en fordel at du har erfaring fra en lignende rolle. 

NRC Group Norge er opptatt av utvikling og automatisering, og det er viktig at du har interesse for IT og digitalisering. Vi søker deg som ønsker å ta eierskap til selskapets ERP system. Det er en fordel med kjennskap til Unit4 Business World Agresso, men det er ikke et krav. Det viktigste er at du er nysgjerrig på system og prosesser, og at du er opptatt av å løse problemer og se forbedringer.

Vi tilbyr 

 • En sentral lederrolle i selskapets økonomi- og regnskapsavdeling
 • Mulighet for utvikling i et børsnotert selskap i vekst 
 • Et sterkt faglig og godt miljø med flinke og engasjerte medarbeidere 
 • Moderne lokaler sentralt på Lysaker i nærheten av Oslo 
 • Konkurransedyktige betingelser 

Spørsmål vedrørende stillingen bes rettet til Bjørg Fjell Rekruttering ved Karen Ingemundsen, e-post: ki@bjorgfjell.no

Søknadsfrist: Snarest og senest innen 10.01.21

Om arbeidsgiveren
NRC Group er Nordens største entreprenør innen banerelatert infrastruktur og utvikler tjenester som går utover dagens- og morgendagens krav. Vi tilbyr et komplett tilbud av tjenester til all transportrelatert infrastruktur. Vår visjon er å være den mest attraktive arbeidsgiveren og samarbeidspartneren innen utvikling av morgendagens infrastruktur. 


NRC Group har hatt en betydelig vekst siden oppstart i 2011 og har en omsetning på ca. NOK 6 milliarder, hvorav NRC Group Norge utgjør omtrent en tredjedel. Vi er rundt 2 000 medarbeidere i Norge, Sverige og Finland og har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. I tillegg til at vi har regionskontorer i Norge, Sverige og Finland. NRC Group er notert på Oslo Børs under ticketkode NRC . 


Lignende søk: Bygg / Anlegg / Håndverk, Bank & Finans, Spesialist