Vil du som CFO være med å videreutvikle et erfarent selskap innen utvikling av bolig og næringseiend

Attivo-systemet har over 20 års erfaring med utvikling av bolig- og næringseiendom i Oslo og Akershus. Gjennom målrettet arbeid fra dedikerte ansatte har selskapet utviklet over 1 200 leiligheter og 200 000 m2 næringsareal.
Selskapet står overfor en spennende utvikling fra å være et forvaltningsselskap til og bli en betydelig industriell aktør som selv tar helt eller delvis eierskap i sine prosjekter.

Vi leter etter deg som vil:

 • Bidra til å gjøre Attivo til en av Oslos beste boligutviklere 
 • Bidra til å investere 1-2 mrd i eiendom i løpet av 2-3 år
 • Bidra til å skape en attraktiv industriell aktør innen eiendomsutvikling, som kan vurderes som aktuell for oppkjøp og/eller børsnotering
 • Sitte sentralt i et fremoverlent og erfarent selskap, hvor du kan påvirke viktige beslutninger
 • Bidra med dine analytiske egenskaper, gode forretningsforståelse og gjennomføringskraft til å realisere selskapets prosjekter

Har du lyst til å være med i denne prosessen, og vurderer deg selv som en av de beste til å være med å lede selskapet gjennom denne endringen? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Stillingen rapporterer til CEO.

Er du vår neste CFO?

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for kvalitativ finansiell vurdering av prosjekter
 • Innhenting av kapital fra eksisterende fond, investorer og nye investorer
 • Videreutvikle og etablere kontakter innen bank
 • Nestkommanderende i selskapet, CEO nærmeste rådgiver 
 • Investorkontakt, herunder: Kvartalsrapportering, informasjon om ligningsverdi, informere og følge opp vedtatte emisjoner
 • Ansvar for egenkapital og utarbeide finansiell strategi
 • Ivareta ledelsesrapportering og sørge for at rapporteringen oppfyller behovene til eiere, styret og CEO
 • Gjennomføre løpende lønnsomhetsanalyser og -vurderinger, samt foreslå proaktive tiltak for å sikre selskapets lønnsomhetsmål
 • Ansvar for selskapets økonomifunksjon, herunder oppfølging av ekstern regnskapsfører. Sikre at regnskaps- og rapporterings-prosessene gjennomføres med høy kvalitet og på en effektiv og forutsigbar måte

Personlige egenskaper

 • Faglig sterk økonom med kommersiell teft
 • Selvgående, initiativrik, ser muligheter og iverksetter
 • Analytisk, med gode kvantitative egenskaper
 • Ser begrensninger/muligheter i logiske resonnement og forstår motivasjon og agenda hos personer i ulike funksjoner
 • Relasjonsbygger
 • Sterk forretningsforståelse, og et brennende ønske om å komme til bunns i hva som driver tallene
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse (Master/Siviløkonom, Revisjon og Regnskap)
 • Minimum10 års relevant erfaring, gjerne fra tilsvarende bransje
 • Erfaring med å ha representert utad mot banker/investorer, aksjonærer og markedet
 • Gode relasjoner innen bank og finansielle miljøer
 • Erfaring med fisjon og fusjon

Vi tilbyr

 • Gode betingelser og bonusordning
 • Mulighet for medeierskap i selskapet
 • En sentral rolle i et svært faglig kompetent team
 • Hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Du får være med å videreutvikle et veletablert selskap innen bolig- og næringseiendom i Oslo og Akershus

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime Executive ved Jens Petter Arntzen tlf. 908 27 335. Alle henvendelser behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.


Lignende søk: Leder, Eiendom / Eiendomsmegling, Toppleder