Business Controller, eiendom

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 108 milliarder kroner. God kapitaldekning gir stor frihetsgrad i allokeringen. Porteføljen er spredt på norske rentepapirer, utlån, globale aksjer og eiendom som forvaltes internt, mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere. 
 
 
Business controller får en sentral rolle i teamet. Er du initiativrik, selvstendig og nøyaktig, vil du få anledning til å jobbe med hele verdikjeden i eiendom hos Oslo Pensjonsforsikring. 
 
Eiendomsporteføljen har en verdi på kr 22 mrd, og består av hel- og deleid eiendom og andeler i eiendomsfond. Det er et mål å ha en portefølje med nyere eiendommer, høy miljøstatus og fokus på lange stabile kontantstrømmer. Eiendomsporteføljen vokser raskt og teamet økes med to nye medarbeidere; en Investeringssjef og en Business controller. 
 
Fokus for eiendomsenheten er porteføljeforvaltning, kjøp og salg av eiendom, utleie, utvikling og gjennomføring av prosjekter og oppfølging av eksterne forvaltere som har ansvaret for drift og forvaltning av eiendommene. 
 
 
Sentrale arbeidsoppgaver 
Investeringsanalyse av mindre prosjekter og utleieprosesser og økonomisk oppfølging av disse
Koordinere og følge opp verdivurderinger
Utarbeide kvartalsrapporter for eiendomsporteføljen 
Utarbeide periodiske og ad-hoc rapporter for beslutningsstøtte til eiendomsavdelingen, kapitalforvaltningen og ledelsen
Følge opp og sammenstille dokumentasjon ifm transaksjoner
Følge opp og kvalitetssikre strategiplaner og budsjetter fra forvaltere 
Følge opp periodisk rapportering fra forvaltere
Bistå i eiendomsavdelingen med økonomiske analyser og rapportering
 
Ønsket kompetanse
Økonomisk utdanning på masternivå
1-3 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle eller revisjon – behøver ikke være fra eiendom   
Avansert bruker av Excel og Power Point 
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 
Business controller rapporterer til Investeringsdirektør eiendom. Teamet med dagens tre medarbeidere, jobber tett med resten av kapitalforvaltningsavdelingens 14 ansatte. Les mer på opf.no
 
Registrer gjerne søknad og CV på kinderstiff.no så raskt som mulig, og senest 27 desember.
 
Ved spørsmål kontakt gjerne KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661. 

Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Spesialist, Eiendom / Eiendomsmegling, Forsikring