Investeringssjef, eiendom

Oslo Pensjonsforsikring AS (OPF) er ett av Norges største og mest solide livsforsikringsselskaper. OPF er eid av Oslo kommune og har kommunen, heleide aksjeselskaper samt helseforetakene i Oslo-området som kunder. Målet for driften er å sikre kundene lavest mulig pensjons- og forsikringskostnader. Forvaltningskapitalen er 108 milliarder kroner. God kapitaldekning gir stor frihetsgrad i allokeringen. Porteføljen er spredt på norske rentepapirer, utlån, globale aksjer og eiendom som forvaltes internt, mens andre forvaltningstjenester kjøpes fra norske og internasjonale forvaltere. 
 
 
Investeringssjefen skal bidra til å videreutvikle og tilpasse eiendomsporteføljen med best mulig avkastning innen definert mandat. 
 
Eiendomsporteføljen har en verdi på kr 22 mrd, og består av hel- og deleid eiendom og andeler i eiendomsfond. Det er et mål å ha en portefølje med nyere eiendommer, høy miljøstatus og fokus på lange stabile kontantstrømmer. Eiendomsporteføljen vokser raskt og teamet økes med to nye medarbeidere; en Investeringssjef og en Business controller. 
 
Fokus for eiendomsenheten er porteføljeforvaltning, kjøp og salg av eiendom, utleie, utvikling og gjennomføring av prosjekter og oppfølging av eksterne forvaltere for drift og forvaltning av eiendommene. 
 
 
Sentrale arbeidsoppgaver 
Vurdering og analyse av investeringsmuligheter innen eiendom, infrastruktur og tilliggende kapitalintensiv industri og «asset backed» gjeldsinstrumenter
Løpende vurdere og rapportere på eksisterende investeringsportefølje og utarbeide beslutningsgrunnlag for årlig strategiprosess
Organisere og gjennomføre transaksjonsprosesser 
Utarbeide beslutningsgrunnlag, investorpresentasjoner, markedsrapporter og kvartalsrapporter 
Jobbe på tvers i eiendoms- og investeringsteamet for å kvalitetssikre investeringene
 
Ønsket kompetanse
Tung investeringskompetanse fra eiendom og gjerne andre eiendeler det er mulig å ta pant i, fra investeringsuniverset eller andre kapitalintensive bransjer 
Transaksjonserfaring fra eiendom, en investeringsbank eller Private Equity, alternativt fra finansieringssiden 
Solid finansteoretisk innsikt og god risikoforståelse 
Relevant utdanning på masternivå 
En fordel med erfaring fra gjeldsinvesteringer 
 
Investeringssjefen rapporterer til Investeringsdirektør eiendom. Teamet med dagens tre medarbeidere, jobber tett med resten av kapitalforvaltningsavdelingens 14 ansatte. Les mer på opf.no
 
Ta gjerne kontakt med KinderStiff Consulting ved Hild F. Kinder tlf. 478 25 625, eller Benedikte Stiff tlf. 924 45 661. Registrer interesse direkte på kinderstiff.no 
 
Søknadsfrist: Snarest 
 

Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Bank & Finans, Eiendom / Eiendomsmegling, Forsikring