Financial Controller

Servi har Norges største kompetansemiljø innen Power and Motion Control. Vi har i flere tiår vært markedsleder i Norge innenfor vårt fagfelt og er største leverandør av hydraulikk og kontrollsystemer til offshore- og marinindustri, i tillegg til forsvarsindustri og landbasert industri. Vi er også en betydelig leverandør av pneumatikk, vakuum, elektromekanikk og glidelagre til kunder over hele landet. Servi møter dagens markedsbehov med grønn teknologi og kundetilpassede, bærekraftige løsninger og vårt mål er alltid å løse kundens behov med pålitelige og energieffektive løsninger.
Vi har avdelinger i Ski, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ulsteinvik, Trondheim og Rissa. Selskapet omsetter for ca. 700 mill. og har ca. 300 ansatte. Servi er eid av Ferd. Les mer om selskapet på www.servi.no.

 

Servi Group søker etter en faglig sterk og engasjert Financial Controller til sitt økonomiteam i Ski. Hovedoppgavene i rollen vil innebære å sørge for korrekt finansiell rapportering, følge opp de ulike resultatenhetene i konsernet og å bistå CFO og regnskapssjef i ulike regnskapsfaglige problemstillinger. Financial Controller vil også ha ansvar innenfor Treasury-området, herunder likviditetsstyring og valutaoppfølging. Du vil inngå i et team på fire Controllere, og stillingen rapporterer til CFO.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • kvalitetssikre og ferdigstille finansiell rapportering
 • sørge for tett økonomisk oppfølging av konsernets enheter
 • bidra til forbedring og utvikling av prosesser og rutiner
 • sikre god likviditetsstyring og valutaoppfølging
 • sørge for korrekte avstemminger, avsetninger og periodiseringer av aktuelle regnskapsposter
 • bistå med oppsett av årsregnskap
 • utarbeide relevante regnskapsanalyser og følge opp nøkkeltall
 • være kontaktpunkt mot revisor
 • ad hoc rapportering og prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring innenfor revisjon, controlling eller tilsvarende stillinger
 • solid regnskapsforståelse, noe erfaring med IFRS vil være en fordel
 • sterk i Excel og generelt god systemforståelse, gjerne Power BI-erfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper: 
Som person er du selvstendig, strukturert og analytisk. Vi er på jakt etter deg som har et stort engasjement og en sterk drive til å lykkes og til å skape resultater sammen. Du er nysgjerrig og trives med å løse komplekse faglige problemstillinger. Selskapets hovedeier er meget profesjonell, og det forventes at den rette kandidaten forstår viktigheten av kvalitet i leveransene og trives med et høyt tempo og høye krav. For å lykkes i stillingen må du også kunne skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper.

Vi tilbyr:
Servi Group tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et selskap med ambisjoner og hvor den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse. Arbeidsmiljøet beskrives som kommersielt, fremoverlent og uformelt. Konkurransedyktige betingelser.


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 / henriette.aaberg@financepeople.no eller Nora Lundstrøm, rådgiver i FinancePeople, på mob 482 71 203 / nora.lundstrom@financepeople.no


Lignende søk: Bank & Finans, Spesialist, Industri / Produksjon