Business Controller

Servi har Norges største kompetansemiljø innen Power and Motion Control. Vi har i flere tiår vært markedsleder i Norge innenfor vårt fagfelt og er største leverandør av hydraulikk og kontrollsystemer til offshore- og marinindustri, i tillegg til forsvarsindustri og landbasert industri. Vi er også en betydelig leverandør av pneumatikk, vakuum, elektromekanikk og glidelagre til kunder over hele landet. Servi møter dagens markedsbehov med grønn teknologi og kundetilpassede, bærekraftige løsninger og vårt mål er alltid å løse kundens behov med pålitelige og energieffektive løsninger.
Vi har avdelinger i Ski, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ulsteinvik, Trondheim og Rissa. Selskapet omsetter for ca. 700 mill. og har ca. 300 ansatte. Servi er eid av Ferd. Les mer om selskapet på www.servi.no.


Servi Group søker etter en fremoverlent og nysgjerrig Business Controller til sitt økonomiteam i Ski. Som Business Controller i Servi Group vil du være en sentral ressurs i et ambisiøst og fremtidsrettet konsern. Hovedoppgavene i rollen vil være å bistå ledelsen i oppfølging av den økonomiske utviklingen til selskapets forretningsområder/enheter og gjennomføring av forbedringsprosjekter, samt å utarbeide verdiskapende analyser og godt beslutningsgrunnlag. I tillegg vil du få jobbe med business case, investeringsanalyser og delta i M&A prosjekter. Du vil inngå i et team på fire Controllere, og stillingen rapporterer til CFO.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • utarbeide økonomiske analyser, lønnsomhetsvurderinger og sørge for godt beslutningsgrunnlag for ledelsen og styret
 • sørge for tett økonomisk oppfølging av konsernets forretningsområder og enheter, herunder støtte ledere og bidra til bedre økonomiforståelse i de ulike enhetene
 • bistå i budsjett- og prognosearbeid, innhente relevant informasjon og koordinere resultatenhetene
 • være en pådriver for å arbeide smartere og mer effektivt gjennom kontinuerlig forbedring av systemer, prosesser og rutiner
 • bistå i periodisk rapportering til ledelsen, utarbeide avviksanalyser og kommentere konsernets utvikling
 • delta i business case, investeringsanalyser og M&A prosjekter
 • ad hoc rapportering, analyser og prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse
 • 3-5 års relevant arbeidserfaring fortrinnsvis fra controlling eller tilsvarende stillinger
 • god forretningsforståelse
 • sterk i Excel og generelt god systemforståelse. Erfaring med Power BI vil være en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:
Som person er du selvstendig og strukturert og har en høy analytisk kapasitet. Vi er på jakt etter deg som har et stort engasjement og en sterk drive til å lykkes og til å skape resultater sammen. Du tør å stille spørsmål, utfordre det etablerte og bidra til utvikling og forbedring. Av natur er du kommersiell, forretningsorientert og nysgjerrig på nye utfordringer. Selskapets hovedeier er meget profesjonell, og det forventes at den rette kandidaten forstår viktigheten av kvalitet i leveransene og trives med et høyt tempo og høye krav. For å lykkes i stillingen må du også kunne skape tillit gjennom gode relasjonsbyggende egenskaper.

Vi tilbyr:
Servi Group tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et selskap med ambisjoner og hvor den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse. Arbeidsmiljøet beskrives som kommersielt, fremoverlent og uformelt. Konkurransedyktige betingelser.


Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 / henriette.aaberg@financepeople.no eller Nora Lundstrøm, rådgiver i FinancePeople, på mob 482 71 203 / nora.lundstrom@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Leder, Spesialist, Industri / Produksjon