Norsk Gjenvinning Norge AS søker Prosjektleder M&A

Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.750 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 2,2 millioner tonn avfall per år og omsetter årlig for ca. 5,5 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; Det finnes ikke søppel mer.

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.


Vil du være med å bygge Nordens ledende gjenvinningsselskap?

Norsk Gjenvinning Norge AS skal ansette Prosjektleder M&A til avdeling for Strategi og M&A.

Norsk Gjenvinning-konsernet har ambisiøse planer for nordisk vekst. Mandatet for avdeling for Strategi og M&A er å være den drivende kraften i utviklingen av konsernets strategi og virksomhetsportefølje. Vi er interne konsulenter og rådgivere, som bidrar aktivt til å sette strategisk retning og planlegge og gjennomføre oppkjøp og joint ventures som bidrar til konsernets vekst og utvikling. Vi har de tre siste årene gjennomført fem oppkjøp og etablert flere joint ventures, og vi jobber aktivt for å identifisere flere muligheter.

Som prosjektleder M&A vil du jobbe aktivt på konsernnivå og mot den enkelte operative divisjon med å etablere robuste strategier for strukturell vekst. Du vil være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av transaksjoner på en effektiv og verdiskapende måte. Du vil samarbeide tett med konsernledelse, divisjonsledelse og sentralt finansteam, samt trekke på spisskompetanse i konsernet og hos eksterne rådgivere. I tillegg vil du jobbe tett på strategiteamet og innovasjonsteamet. Stillingen rapporterer til Direktør for Strategi og M&A, Norsk Gjenvinning Norge AS.

Du vil også få god eksponering mot konsernets hovedeier, Summa Equity, som er en
Private Equity investor med fokus på å løse de store globale utfordringene rundt ressursforvaltning, energibruk, matproduksjon og helse. Vi er stolte av å være eid av Summa Equity og tror du vil finne stor motivasjon i å være en del av deres portefølje og filosofi.

Rolle og oppgaver:

 • lede konkrete oppkjøp og andre relevante transaksjoner fra planlegging til gjennomføring
 • koordinere due diligence-prosesser internt og eksternt
 • bistå i forhandlinger, avtaleskriving, integrasjonsplanlegging og oppfølging av gjennomførte oppkjøp
 • utarbeide finansielle og kommersielle analyser, business case og beslutningsgrunnlag
 • analysere og vurdere investeringsmuligheter, herunder sektor- og selskapsanalyser
 • utvikle strategier og planer for strukturell vekst i samarbeid med divisjonsdirektører, konsernledelsen, styret og eierne
 • rekruttere, utvikle og lede analytikere på M&A-teamet
 • bidra til kontinuerlig utvikling av konsernets «M&A Playbook», som er vår beskrivelse av standarder og metoder for å sikre effektive og verdiskapende transaksjonsprosesser

Kvalifikasjoner, erfaring og egenskaper:

 • mastergrad innen relevant fagområde
 • minst 4 års erfaring innen transaksjonsarbeid fra konsern, meglerhus, Private Equity eller andre investeringsmiljøer
 • konkret erfaring med prosjektledelse i alle faser av en transaksjon
 • analytisk og faktabasert tilnærming til problemløsning
 • ambisiøs, selvgående og proaktiv med høy gjennomføringsevne
 • omgjengelig lagspiller som skaper gode relasjoner på alle nivå

Vi tilbyr:

 • en viktig rolle i et ledende Nordisk konsern som påvirker og former fremtidens måte å definere bærekraft, ressursforvaltning og sirkulær økonomi
 • varierte arbeidsoppgaver i et høykompetent team, med tett samarbeid med konsernledelse og linjeledelse, og eksponering mot styret og eiere samt et bredt spekter av fagområder og virksomheter
 • et spennende og godt arbeidsmiljø
 • store muligheter for videre karriereutvikling
 • konkurransedyktige betingelser

Som en sentral del av Strategi og M&A teamet identifiserer du deg med Norsk
Gjenvinning sine kjerneverdier: Kremmerskap, Proaktivitet, Lagånd, Ansvarlighet.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People ved André Herlofsen på mobil +47 934 80 266 / ah@financepeople.no eller Lars Vaksvik på mobil 415 45 733 / lars.vaksvik@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende. 

Vil du vite mer om oss?
Se vår eier Summa presentere sin investeringsfilosofi: https://vimeo.com/465676478
Se vår konsernsjef fortelle om Norsk Gjenvinning på NHOs årskonferanse: https://www.youtube.com/watch?v=Atft1eHC36Y
Hør Direktør for Strategi og M&A fortelle om hvorfor «det finnes ikke søppel mer»: https://open.spotify.com/episode/69XMbuVQggBWYr2VTlWHNQ


Lignende søk: Leder, Spesialist, Industri / Produksjon, Annet Bransje