Senior regnskapskonsulent til konsern med fokus på bærekraft

Preem er det største oljeselskapet i Sverige, med en raffineringskapasitet på mer enn 18 millioner m³ råolje hvert år. Vi raffinerer og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til selskaper og forbrukere i Sverige og i utlandet. Preem forsyner mer enn halvparten av Sveriges industribedrifter og en tredel av de mindre bedriftene med fyrings- og energiprodukter. Preem har et landsdekkende servicenettverk av 570 bensinstasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem har over 1500 ansatte, der 950 jobber ved våre to raffinerier i Gøteborg og Lysekil i Sverige. Over 3000 medarbeidere møter våre kunder under Preem-varemerket, medregnet medarbeidere hos distributører og partnere. Preem hadde en omsetning på SEK 96 milliarder i 2019.

I Preem har vi tro på at mangfold og inkludering er en forutsetning for en bærekraftig utvikling og at medarbeidere med forskjellig bakgrunn, kompetanse, personlighet og erfaring er avgjørende for at vi skal nå vår visjon om en utvikling mot et mer bærekraftig samfunn.

Preem etablerte den norske virksomheten i 2016 og har gjort et større oppkjøp slik at de pr i dag har ca 4 mrd i omsetning i Norge og er i sterk vekst. Selskapet har ca 20 årsverk og har frem til i dag delvis outsourcet regnskapsfunksjonen.


Ønsker du å jobbe i et selskap som setter sikkerhet først og som har ambisiøse mål innen bærekraft og klima? Som senior regnskapskonsulent i Preem Norge vil du få jobbe selvstendig med utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø.  

Jobb for fremtiden allerede i dag
Preem er i vekst og har rekruttert solide ressurser innenfor økonomistyring, skatt og avgift og søker nå en faglig dyktig og selvstendig senior regnskapskonsulent til sitt team i Oslo. Som senior regnskapskonsulent vil du få jobbe i et tverrfaglig miljø med dyktige kollegaer i en moderne regnskapsfunksjon med automatiserte løsninger. Arbeidsoppgavene vil favne bredt fra operativ regnskapsførsel til mer komplekse problemstillinger innenfor fagområdet og det være store muligheter for påvirkning i utførelsen av rollen. Stillingen rapporterer til Financial Controller.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeidelse av regnskap i tråd med gjeldene lovverk og selskapets retningslinjer
 • bokføring og oppfølging av ekstern regnskapspartner  
 • rapportering til myndigheter
 • periodiseringer og avsetninger
 • månedlig avstemming og kontroll av balansekonti
 • månedlig og kvartalsvis rapportering til konsern
 • videreutvikling av rutiner og prosesser innenfor regnskapsområdet
 • systemeier for selskapets ERP-system
 • diverse prosjekter og ad-hoc oppgaver

Du blir en viktig del av Preem – en arbeidsplass som preges av et inkluderende miljø, tillit til medarbeiderne og ambisjonen om å være best i bransjen når det gjelder bærekraft. Her får du frihet under ansvar og ofte mulighet til å delta i hele prosesser – fra start til slutt. For oss er det viktig at du deler våre verdier; ansvarsbevisst, nyskapende og inkluderende, da disse ligger til grunn for alt vi gjør.

Har du disse kvalifikasjonene?

 • høyere økonomisk utdanning, Bachelor i økonomi eller tilsvarende
 • 5-10 års erfaring fra operativt regnskap
 • erfaring fra konsern er en fordel
 • god regnskapsforståelse
 • gode Excel kunnskaper og generell god systemforståelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Er dette deg?

 • nøyaktig, strukturert og ansvarsbevisst
 • selvgående og med god gjennomføringsevne
 • initiativrik, løsningsorientert og serviceinnstilt
 • kommunikativ og samarbeidsorientert

Personlig egnethet vektlegges.

Finn ut mer!
Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no. Ved spørsmål kan du kontakte Line Freitag på 976 10 501/line.freitag@financepeople.no eller Henriette Aaberg på 976 15 226/henriette.aaberg@financepeople.no

Vi ser frem til å motta din søknad!

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Spesialist, Maritim / Shipping, Olje / Gass, Regnskap / Revisjon