Prosjektcontroller Eiendom

Mestergruppen Eiendom AS er et heleid datterselskap av Mestergruppen AS som med 14 milliarder i omsetning er et av Norges største og raskest voksende konsern innen byggevarehandel, huskjededrift og eiendomsutvikling. Største eier i Mestergruppen er Ferd AS. I år vil virksomhetene i Mestergruppen igangsette i underkant av 4000 boliger. Strategien er å øke aktiviteten ytterligere gjennom økt fokus på boligutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom AS.

Mestergruppen Eiendom fokuserer på utvikling av store og mellomstore boligprosjekter i og omkring de store byene i Norge. Med prosjekter innenfor rekkehus, flermannsboliger og leilighetsbygg sikrer Mestergruppen Eiendom en bred og spennende portefølje med mange muligheter. Se www.mestergruppeneiendom.no for mer informasjon.

I tillegg til utvikling og gjennomføring av boligprosjekter forvalter og utvikler Mestergruppen Eiendom konsernets næringseiendomsportefølje. Porteføljen består primært av handelsbygg som leies av byggevarevirksomheten.


Mestergruppen fortsetter å vokse og søker nå å styrke forretningsområdet Eiendom med en fremoverlent, kommersiell og dyktig prosjektcontroller. Du vil få en sentral rolle i forretningsområdet og ha et bredt ansvar med høye krav til gjennomføring og leveranse. Du vil komme inn i et konsern med stor fart, høy kompleksitet, korte beslutningsveier og dyktige kollegaer, så mulighetene for faglig så vel som personlig utvikling er store. Stillingen rapporterer til Konserndirektør Eiendom.

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging og kontroll av prosjektregnskap og kalkyler i tett samarbeid med prosjektledere
 • ha ansvar for løpende rapportering til eier og styre
 • være ansvarlig for forretningsområdets budsjett- og prognoseprosess
 • etablering av prosjektfinansiering og løpende oppfølging av denne
 • ha ansvar for løpende likviditetsoppfølging i prosjektene, herunder beregne finansieringskostnader og kontantstrømsanalyser
 • utarbeide analyser og faktabasert beslutningsstøtte
 • forvalte og videreutvikle kalkyle- og prosjektregnskapsverktøy
 • bidra tett mot oppkjøpsprosesser/tomteakkvisisjon
 • være kontaktpunkt for revisor

Kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, MSc/Siv.øk
 • 3-5 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle, revisjon og/eller business controlling
 • erfaring fra eiendomsbransjen og prosjektregnskap vil være fordelaktig
 • erfaring fra finansiering/prosjektfinansiering
 • meget god forretningsforståelse og generelt god økonomikompetanse
 • meget gode ferdigheter i Excel
 • solid IT/systemforståelse, gjerne i kombinasjon med erfaring med Dynamics 365
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

For å lykkes og trives i rollen må du være utpreget analytisk, kommersiell og strukturert. Du må evne å sette deg inn i komplekse forretningsmodeller og verdikjeder, ha høy arbeidskapasitet og være sulten på å bidra til å videreutvikle Mestergruppen Eiendoms økonomifunksjon. Videre må du være selvgående, initiativrik og ha meget høy gjennomføringsevne. Det er avgjørende at du evner å bygge nettverk og skape samarbeidsarenaer på tvers av fagområder og driftsenheter, samt at du har en genuin "can do"-holdning.

Vi tilbyr
Til den rette kandidaten kan Mestergruppen tilby en utfordrende og samtidig svært spennende reise i et konsern som er toneangivende i en bransje i stor endring. Eiendomsutvikling er et strategisk satsningsområde for Mestergruppen og denne nyopprettede stillingen vil være en viktig brikke for å nå disse målene. Du vil garantert få bryne deg på utfordringer som vil gi deg både mestringsfølelse og utvikling, og du vil bli en del av et arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. Som en del av Ferd-systemet har konsernet en solid og langsiktig eier med god økonomisk gjennomføringskraft som i tillegg er opptatt av å ta sosialt ansvar. Mestergruppen holder til i moderne lokaler på Bryn, og det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Ulrik Langabø på 930 05 357/ulrik.langabo@financepeople.no.

 


Lignende søk: Bygg / Anlegg / Håndverk, Spesialist, Eiendom / Eiendomsmegling