Chief Financial Officer

Selvaag Bolig ASA (www.selvaagbolig.no) er et børsnotert boligutviklingsselskap som styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger. Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og fokuserer på store utviklingsprosjekter i vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapet har 90 ansatte, hovedkontor på Ullern i Oslo og regionskontorer i Tønsberg, Bergen, Trondheim, Stavanger og Stockholm.

Vår CFO har nylig overtatt stillingen som konsernsjef, og vi søker nå hans etterfølger.

Stillingen inngår i konsernledelsen med totalansvaret for økonomi- og finansfunksjonen, og er en viktig støttespiller for CEO i videreutviklingen av selskapet.

Sentrale oppgaver:

  • Overordnet ansvar for økonomi- og finansstyring i selskapet
  • Oppkjøps- og kontantstrømsanalyser, samt gjennomføring av transaksjoner
  • Finansiering av eiendomsprosjekter og kontakt med banker
  • Aktiv involvering i forretningsutvikling
  • Resultatoppfølging, likviditets- og lønnsomhetsanalyser
  • Sentral del av selskapets ledelse og en viktig sparringspartner til CEO
  • Ansvarlig for konsernets løpende rapportering til Oslo Børs
  • Ansvarlig for Investor Relations gjennom strukturert, løpende dialog med aksjonærer og långivere
  • Ansvarlig for dialog med myndigheter og andre relevante stakeholdere
  • Ansvarlig for å lede og utvikle ansatte i økonomiavdelingen både faglig og organisasjonsmessig

Vi søker deg som har erfaring fra en ledende rolle i økonomi- og finansavdelingen til et anerkjent, prosjektbasert selskap. Du har gode kunnskaper innen finansiell og strategisk analyse, i tillegg til solid regnskaps- og forretningsforståelse. Du må ha god kompetanse på finansiering og økonomistyring, både på prosjekt og konsernnivå, så vel som erfaring med investeringsanalyser og gjennomføring av større transaksjoner. Videre bør du ha erfaring med investorkontakt, styrearbeid og håndtering av banker, ekstern revisor og advokater.

Som person er du kommersielt orientert, strukturert og analytisk, samarbeidsorientert og har gode gjennomføringsevner. Du har gode kommunikasjonsferdigheter og trives i en utadrettet rolle hvor du løpende må bygge relasjoner til nye mennesker og selskaper.

Om du blir en del av vårt team, får du en selvstendig og ansvarsfull jobb blant dyktige kollegaer i en involverende organisasjon. Du blir en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt arbeidsmiljø, som er løsningsorientert og kompetent. Glimt i øyet og humor på arbeidsplassen er viktig for oss.

For ytterligere informasjon om stillingen, se www.backerskeie.no eller kontakt vår rådgiver Are K. Skeie (tlf. 950 66 183) i BackerSkeie AS for en konfidensiell samtale. 

Søknad med CV registreres via "Karriere" på www.backerskeie.no snarest.


Lignende søk: Leder, Eiendom / Eiendomsmegling