Investment Banking / Prosjektleder


SpareBank 1 Markets sitt Investment Banking team har en etablert og ledende posisjon i det norske markedet. Hittil i 2020 har SpareBank 1 Markets vært med på et tosifret antall børsnoteringer, samt gjennomført en lang rekke høyt profilerte egenkapitaltransaksjoner. Videre har det også blitt opprettholdt et konsistent høyt aktivitetsnivå innen fusjoner og oppkjøp der teamet har vært involvert i flere titalls transaksjoner de siste årene med en samlet verdi på mer enn NOK 150 mrd. SpareBank 1 Markets har også etablert en solid posisjon innen tilrettelegging av fremmedkapital.


I lys av høyt aktivitetsnivå og stadig økende oppdragsmengde ønsker vi å styrke laget med én prosjektleder med 3-5 års relevant erfaring. Som medarbeider i vår Investment Banking avdeling vil man få en sentral rolle i et etablert team og muligheten til å jobbe bredt med tilrettelegging av egenog fremmedkapitalemisjoner, fusjoner og oppkjøp, samt annen rådgivning for både nordiske og internasjonale selskaper.


Ønskede kvalifikasjoner
Vi ser etter kandidater med sterk personlig motivasjon, sterke analytiske egenskaper, interesse for verdipapirmarkedet, kommersiell legning, og høy etisk standard, samt relevant arbeidserfaring. Det forventes at kandidaten har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Solide akademiske resultater er en forutsetning. Stillingen krever forøvrig stor arbeidskapasitet, samt evne til å samarbeide effektivt med kollegaer.


For den rette kandidaten tilbyr vi konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø, dyktige kollegaer og tidlig ansvar. Arbeidssted vil være selskapets lokaler i Oslo, men det må påregnes en del reisevirksomhet.


Søknad med CV, karakterutskrifter og øvrige relevante papirer sendes som pdf til epost: karriere@sb1markets.no
Merkes "Investment Banking – prosjektleder".


Ved spørsmål vennligst kontakt:
Tron Østby, nestleder for Investment Banking på 905 12 590
Jarand Lønne, leder for Natural Resources på 979 84 961 


Søknadsfrist: snarest og senest 30. oktober


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Bank & Finans