Forretningsorientert Senior Business Controller søkes til selskap i endring

Intendia Group AS er et utdanningskonsern med virksomheter i Norge og Sverige, blant disse Bjørknes Privatskole, NKI og MedLearn. Hvert år utdanner og utvikler vi samlet over 40 000 studenter. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap, er virksomheten også representert mange steder rundt om i verden. Vårt mål er å ruste individet for dagens og morgendagens arbeidsmarked til fordel for samfunnet, næringslivet og den enkelte.


Intendia ønsker å styrke kvaliteten i den finansielle rapporteringen og den operative økonomistyringen i selskapene Bjørknes og NKI. I den forbindelse søker vi etter en forretningsorientert Senior Business Controller som vil være sentral i endringsreisen selskapet skal igjennom. Som Senior Business Controller vil du være en initiativtaker for å modernisere og profesjonalisere selskapets økonomi- og operative styring og ha et bredt ansvarsområde for selskapene Bjørknes og NKI. Stillingen jobber daglig tett med selskapets CEO og rapporterer formelt til konsernets finansfunksjon.
 
Arbeidsoppgaver

 • videreutvikle og drive prosesser knyttet til rapporteringsformater, forecasting, business-reviews etc.
 • drive og ta initiativ til lønnsomhetsanalyser med fokus på strategi, inntekt og kostnad
 • tett samarbeid med virksomhetsledere for å heve kvaliteten på den daglige økonomioppfølgingen
 • etablere, utvikle og følge opp relevante KPIer 
 • utarbeide produktkalkyler
 • kvalitetssikring og effektivisering av den finansielle driften 
 • identifisere og implementere forbedringstiltak, herunder utvikling av BI-løsninger 
 • bidra i M&A-prosesser
 • personalledelse for et mindre team
 • ad hoc oppgaver og prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse, Master eller tilsvarende med solide resultater
 • minimum fem års relevant arbeidserfaring, gjerne fra tilsvarende rolle eller fra advisory/consulting
 • sterk forståelse for å etablere og drive KPIer
 • systemkompetanse og inneha «verktøykasse» innenfor strategisk økonomistyring
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 
Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som har en finansdirektør i magen, men trenger mer erfaring og ansvar for å komme dit. For å lykkes i stillingen, må du være oppsøkende og drivende med en god evne til å bygge relasjoner. Du er analytisk og forretningsorientert med et sterkt ønske om å skape resultater. Rett person er en selvstendig ressurs, som er delaktig i strategisk diskusjoner basert på sin fagbakgrunn og med fokus på å bygge en robust og forutsigbar forretning.
 
Vi tilbyr

 • en spennende jobb i et selskap i utvikling
 • trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger
 • arbeidsplass midt i sentrum av Oslo
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • lønn etter avtale

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People John Ola Solheim på mobil 909 91 137 / john.ola.solheim@financepeople.no eller Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 / mona.gabrielsen@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Leder, Spesialist, Utdanning / Forskning / Kompetanseutvikling