Daglig leder

Stor-Oslo Personellservice SA
Stor-Oslo Personellservice ble stiftet i 1954. Vi er et samvirke hvis formål er å bistå medlemmene økonomisk fortrinnsvis innen sparing og utlån.
Vi har i dag opp mot 3000 medlemmer og er en del av Personellservice-gruppen (PS) som totalt har mer enn 80.000 medlemmer.
De andre lagene i PS-gruppen er interessekontorer i kommune og stat. Sammen er vi sterke når det forhandles om fordeler for våre medlemmer.
Styret velges av generalforsamlingen, som har ordinært møte hvert år innen utgangen av april.

Les mer på https://www.storoslops.no
 
Stor-Oslo Personellservice SA søker ny Daglig leder.

Formålet for samvirket er å bistå medlemmene økonomisk med lån og sparing. Medlemmene er hovedsakelig ansatte i bydelene, men alle fast ansatte i Oslo kommune kan få medlemskap. For å styrke samvirket og tiltrekke seg flere medlemmer er det igangsatt forhandlinger om fusjonering med to andre personellservicekontorer som holder til i samme kontorfellesskap.


Arbeidsoppgaver
Som Daglig leder vil du få ansvaret for å lede og delta i kontorets daglige drift. Det innebærer fagansvar for drift og ansvar for forvaltningen av fortrinnsvis sparing og utlån på totalt ca. 195 millioner kroner.

Andre driftsoppgaver er føring av regnskapet med bistand fra revisor ved årsoppgjøret, samt ansvar for vedlikehold og videreutvikling av nettsiden og utgivelse av medlemsbladet som publiseres 2-3 ganger per år.

Daglig leder skal også sørge for tilretteleggelse, saksbehandling og gjennomføring av styremøter som holdes ca 6 -9 ganger pr. år, samt årsmøtet.

Samvirket ønsker å tiltrekke seg flere medlemmer og Daglig leder vil ha en sentral rolle i videreutvikling av organisasjonen mot nye markedsaktiviteter og etablere nye tiltak / markedskanaler. Din forståelse for samvirket, ditt engasjement og begeistring for aktuelle satningsområder, vil være med på å gjøre samvirket attraktivt for nye medlemmer.

Stillingen rapporterer til styret som velges av årsmøtet.


Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere økonomisk utdannelse
  • Minimum 5 års relevant erfaring
  • Fordel med erfaring innen bank / finans
  • Gode IKT kunnskaper
  • Gode kommunikasjonsevner
  • Gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper
Du har gode lederegenskaper og evne til å inspirere og skape relasjoner. I tillegg er du strukturert, målrettet og resultatorientert. Du har økonomisk teft, er rasjonell og analytisk. Du er helhetstenkende, strategisk, ser nye muligheter og har vilje til for å gjennomføre.


Vi tilbyr
Stor- Oslo Personellservise SA kan tilby et godt og stabilt arbeidsmiljø med konkurransedyktige betingelser.
 
Last gjerne opp din CV og søknad via portalen om det er deg vi ser etter.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Mary Orø i Bjørg Fjell Rekruttering, mobil 97511349. Send melding her.  Alle søkere behandles konfidensielt i henhold til GDPR.

Bli kjent med Bjørg Fjell AS


Lignende søk: Leder, Toppleder, Interesseorganisasjoner