Engasjert, initiativrik og dyktig jurist med god økonomiforståelse til finansgruppene i Oslo

Er du en erfaren skattejurist med god kompetanse og interesse for skatt og selskapsrett innen finans, og har god økonomiforståelse? Da kan du være den vi ønsker med på laget.

Stillingen vil i hovedsak innebære å jobbe med ulike problemstillinger knyttet til restruktureringer og andre sammensatte og varierte juridiske problemstillinger innen finansområdet.

Arbeidet omfatter anvendelse av ulike virkemidler for å sikre økt etterlevelse. Som jurist i avdeling Fokusområder vil du være med på å sikre et viktig samfunnsoppdrag. Det er ønskelig at du har erfaring fra og/interesse for arbeid med disse områdene. 

Stillingen vil inngå i Finansseksjonen i avdeling Fokusområder, divisjon Innsats med kontorsted i Oslo. Foruten Oslo har seksjonen grupper i Bergen, Hamar, Haugesund og Lillehammer. Seksjonen skal gjennom effektiv virkemiddelbruk sikre riktig fastsetting av skatt og avgift innenfor etatens til enhver tid prioriterte risikoer. Risikoene vil endre seg i takt med samfunnsutviklingen, og etatens overordnede risikovurdering.

Finansgruppene i Oslo består av dyktige rådgivere, økonomer, revisorer, jurister og finansanalytiker i et godt tverrfaglig samarbeidsmiljø. Vi ønsker å styrke gruppene med en engasjert og selvgående person med god juridisk og økonomisk kompetanse med interesse for finans. Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd.

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.   

 

Arbeidsoppgaver

 • samarbeid og dialog med skattepliktige og sentrale aktører for å sikre riktig etterlevelse
 • bidra i arbeid knyttet til kontroll, saksbehandling, klager og rettssaker
 • bidra i utviklingen av fagområdet gjennom forbedringsarbeid som regelverksutvikling, digitalisering mv.
 • delta og eventuelt lede arbeidsgrupper og prosjekter
 • kunne ta et fagansvar innen prioriterte risikoer
 • ta initiativ til deling av kunnskap og kunne bidra i kurs og forelesninger 
 • bidra i divisjonens øvrige oppgaver

Kvalifikasjoner

 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne innen både norsk og engelsk 
 • god erfaring innen arbeid med skatterettslige og selskapsrettslige problemstillinger
 • fordel med relevant erfaring fra privat næringsliv       
 • fordel med tilleggsutdannelse/erfaring innen økonomi 
 • fordel med god kompetanse og interesse for finansrelaterte temaer

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • engasjert og initiativrik
 • resultatorientert og evne til å jobbe selvstendig
 • tar initiativ og ansvar utover eget ansvarsområde
 • evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig
 • positiv innstilling som fremmer arbeidsmiljø og gode arbeidsholdninger              

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode 1501) fra kr 600 000 til kr 800 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Thore isaksen, Underdirektør, mobil:  911 97 974


Lignende søk: Advokat / Juridiske tjenester, Advokat/jurist