Forretningsutvikler

INSULA AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten, Norge. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare og storhusholdningsmarkedet, for derigjennom å bidra til økt konsum av sunn og bærekraftig mat fra havet.

INSULAs bedriftsportefølje består av 18 selskaper i Norden, herunder blant annet Lofotprodukt AS i Norge, Marenor AB i Sverige, Amanda Seafoods AS i Danmark og Escamar Seafood Oy i Finland. Konsernets hovedkontor ligger på Leknes i Lofoten, mens konsernfelles funksjoner innen økonomi og forretningsutvikling i hovedsak holder til i Oslo. Totalt sysselsetter Insula 1000 ansatte, og i 2019 hadde konsernet en total omsetning på ca. NOK 6 mrd. For mer informasjon, se www.insula.no.


Vil du være med å utvikle fremtidens sjømatkonsern?
Vi søker en analytisk og relasjonsorientert


Forretningsutvikler

INSULAs visjon er å skape en bedre verden gjennom kjærlighet til sjømat. Hver dag arbeider derfor våre selskaper for å tilby kunder og forbrukere et bredt sortiment av de beste sjømatproduktene.
 
INSULA har de siste årene vokst raskt gjennom oppkjøp av 18 sjømatselskaper i Norden, og sentralt i vår strategi står nå integrasjon og utvikling av porteføljeselskapene. Dette arbeidet ledes av konsernets avdeling for Forretningsutvikling i nært samarbeid med selskapene. I denne forbindelse søker nå avdelingen etter en Forretningsutvikler.  

Vår Forretningsutvikler skal bidra til å realisere konsernets høye ambisjoner om lønnsom vekst. Avhengig av kandidatens bakgrunn vil sentrale arbeidsoppgaver være å finne innen:

 •  Støtte til konsernledelsen i utvikling og oppfølging av strategiplaner
 •  Oppkjøpsprosesser
 •  Organisasjonsutvikling
 •  Prosjektledelse i strategisk viktige prosjekter
 •  Markeds- og konkurrentanalyser
 •  Kategori- og kundeanalyser
 •  Sortimentsanalyser

INSULA er inne i en periode med stor utvikling, vekst og betydelige endringer. Den rette kandidaten har derfor den nødvendige faglige tyngden til å kunne være med å forme rollen, initiere nye oppgaver og forstå og trives med den dynamikken som finnes i en ung organisasjonskultur, som krever både utpreget fleksibilitet, en pragmatisk tilnærming og pågangsmot.

Vår Forretningsutvikler rapporterer til Direktør Forretningsutvikling.

Kvalifikasjoner

 •  Mastergrad i økonomi, finans, industriell økonomi eller tilsvarende
 •  Utmerkede akademiske resultater
 •  Tre til fem års erfaring fra konsulentbransjen og/eller relevant stilling innen næringsmiddelindustri
 •  Erfaring fra prosjektledelse er en fordel
 •  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, skandinavisk og engelsk

Personlig profil
INSULA har definert NÆR, MODIG og ENGASJERT som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ønsker vi at vår Forretningsutvikler også etterlever. I tillegg søker vi etter noen med følgende egenskaper:

 •  Svært sterk analytisk og en dyktig bruker av analyseverktøy
 •  Arbeider metodisk og strukturert
 •  Kommersiell forståelse og med stor arbeidskapasitet
 •  Selvgående og proaktiv – alltid på jakt etter de gode løsningene
 •  Gode kommunikasjons- og relasjonsskapende ferdigheter
 •  Arbeider effektivt i team

Vi tilbyr

 • Store utviklingsmuligheter i et internasjonalt selskap i sterk vekst
 •  Krevende og varierte arbeidsoppgaver
 •  Muligheten til å bli del av et særdeles kompetent og ambisiøst fagmiljø i den nordiske sjømatbransjen
 •  Muligheten til å bidra til økt vekst og lønnsomhet i sjømatsektoren
 •  Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted: Fiskehallen på Vippetangen, sentralt i Oslo.
Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende. 


Lignende søk: Annet, Leder, Fiskeri / Oppdrett, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG, Annet Bransje