CFO

Infotjenester ble grunnlagt i 1985 med en visjon om å gjøre det lettere for arbeidsgivere. Selskapet tilbyr virksomheter ekspertise og løsninger for styring og utvikling av arbeidsstyrken gjennom beslutningsstøtte, HR-systemer og opplæring. Nå samler vi vår virksomhet under ett navn, Simployer. 'Simplify' for forenkling. 'Employer' for arbeidsgiver. Simployer for helheten.

Vi tilbyr unik kompetanse på fagfelt som blir stadig viktigere for alle typer virksomheter: Hos oss får du kontinuerlig oppdatert informasjon om gjeldende lover, regler og forordninger knyttet til personal, lønn og regnskap. Og vi leverer unike HRM-løsninger for utvikling av bedriftens viktigste ressurs, menneskene. Nå forener vi disse fagområdene og blir en enda viktigere leverandør av kompetanse som er kritisk viktig for deg.

Selskapet hadde en omsetning på ca. 400 mill. i 2019 og har rundt 250 høyt kvalifiserte ansatte lokalisert i Sarpsborg, Kristiansund, Stockholm, Gøteborg og Gdansk. Ferd er hovedeier av selskapet. For mer informasjon se www.simployer.no


Simployer søker etter en fremtidsrettet, forretningsorientert og faglig dyktig CFO til vår ledergruppe. Det er en spennende tid å bli en del av selskapet gitt våre transformative planer og fremtidige vekstpotensial. Selskapet har en ambisiøs vekststrategi, både organisk og gjennom oppkjøp, og CFO vil ha en sentral rolle i den strategiske og forretningsmessige utviklingen av selskapet. Du vil samarbeide tett med administrerende direktør og være en viktig samarbeidspartner og støtte for ham. Du vil bli eksponert for alle deler av virksomheten, styret og hovedeier, Ferd.

Som CFO vil du ha ansvar for ledelse av økonomi og finansfunksjonen samt lede arbeidet med å videreutvikle gode rapporteringsstrukturer og analyseverktøy. Ressursen vi søker etter har en genuin interesse for å etablere struktur og systemer for å støtte utviklingen, inkludert digitalisering av rutiner og prosesser.

Stillingen rapporterer til CEO og er meget sentral i ledergruppen. Arbeidssted vil være på hovedkontoret i Sarpsborg, men det vil på sikt være mulig å jobbe 50% av tiden på selskapets kontor i Oslo.

Hovedansvar og oppgaver

 • etablere en felles rapporteringsstruktur og sikre finansiell rapportering av høy kvalitet til styret og eier
 • styre likviditeten og herunder arbeidskapitalen i selskapet
 • utvikle forretningsplaner, inkludert prognoser, budsjetter og KPI-er
 • delta aktivt i strategiske beslutningsprosesser og drive den forretningsmessige utviklingen av selskapet i samarbeid med ledergruppen
 • jobbe tett med virksomheten for å drive endringer
 • utvikle relevante lønnsomhetsanalyser
 • identifisere, evaluere og sikre god "onboarding" og integrering av oppkjøpte selskaper
 • overordnet ansvar for compliance og kvalitetssikring
 • lede, motivere og videreutvikle medarbeidere, inkludert personal- og fagansvar for konsernets økonomiavdeling
 • ad hoc-prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse, MBA/MSc eller tilsvarende
 • 5-10 års relevant arbeidserfaring fra liknende ledende stilling med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra SaaS/Software-virksomhet er en fordel
 • god økonomisk, finansiell og strategisk forståelse
 • fordel med erfaring fra transaksjoner
 • interesse for IT, erfaring fra implementering og optimalisering av ERP-system er en fordel

Personlige egenskaper:
Den ideelle kandidaten er ambisiøs, analytisk og forretningsorientert med en sterk lyst til å skape resultater. For å lykkes i stillingen må du like å ta ansvar, være selvstendig og drive egne prosesser. Selskapets hovedeier er meget profesjonell, og følgelig forventes det at den rette kandidaten har fokus på gode og relevante analyser samt høy kvalitet i leveransene.
Det vektlegges at du har gode kommunikative egenskaper og at du samarbeider godt med andre, samtidig som du evner å utfordre i situasjoner der det er nødvendig. Videre er du tillitsfull og skaper gode relasjoner til kollegaer, eiere og andre samarbeidspartnere.

Vi tilbyr
Simployer tilbyr en sentral og utfordrende stilling i et selskap med vekstambisjoner og hvor den rette kandidaten vil få stor mulighet for påvirkning og innflytelse. Arbeidsmiljøet beskrives som kommersielt, fremoverlent og ujålete. Konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Henriette Kjærås Aaberg, Partner i FinancePeople, på mob 976 15 226 eller henriette.aaberg@financepeople.no eller André Herlofsen på 934 80 266/ andre@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende. 


Lignende søk: Leder, Toppleder, Utdanning / Forskning / Kompetanseutvikling