Investment Manager søkes til nyopprettet stilling

Karbon Invest er et investeringsselskap med investeringer innen private og børsnoterte selskaper samt eiendom. Hovedaksjonærene til Karbon Invest, Jens Rugseth og Rune Syversen, er bl.a. gründere av selskaper som Crayon Group Holding ASA, Link Mobility, Mnemonic og 99X. I tillegg tok Karbon Invest Sikri Holding på Merkur Markets sommeren 2020, hvor Karbon Invest i dag sitter som største aksjonær. Karbon Invest kjennetegnes av å være en aktiv eier i de selskapene som det investeres i, i all hovedsak gjennom styrearbeid, men også ved å være en daglig sparringspartner ved behov. Blant annet bistår Karbon Invest porteføljeselskapene med å sette den strategiske retningen, være en diskusjonspartner for taktiske/strategiske beslutninger, drive oppkjøpsprosesser, hvordan skalere virksomhetene til å ha et internasjonalt nedslagsfelt og ikke minst få på plass gode finansieringsordninger. Karbon Invest har en verdijustert egenkapital på ca. NOK 3,5 mrd.


På bakgrunn av flere spennende nyinvesteringer og ønske om å øke kompetansen ytterligere i vårt investeringsteam ser vi nå etter en Investment Manager til en nyopprettet stilling. Som Investment Manager vil du sitte tett på selskapets investeringsportefølje og være en viktig sparringspartner for selskapene både når det gjelder finansielle og strategiske problemstillinger. Du vil sammen med vår analytiker sikre at Karbon Invest har tilstrekkelig og relevant informasjon om nye og eksisterende investeringer i porteføljen. Rollen rapporterer direkte til CEO.

Arbeidsoppgaver

 • analysere og vurdere investeringsmuligheter, herunder sektor- og selskapsanalyser
 • jobbe operativt med forretningsplaner, delta og lede diskusjoner som former utviklingen i våre selskaper, samt forvalte og utvikle vår eksisterende investeringsportefølje
 • bidra med å gjennomføre investeringer fra A til Å
 • foreta finansielle analyser og verdivurderinger, forberede informasjonsmateriell og presentasjoner i forbindelse med transaksjonsprosesser
 • bistå i forhandlinger, samt styre og koordinere finansiell og juridisk due diligence
 • aktivt følge opp Karbon Invests nåværende og fremtidige engasjementer og representere Karbon Invest i ulike sammenhenger
 • utarbeide, gjennomgå og diskutere styremateriell i forbindelse med våre investeringer
 • være en ressurs for porteføljeselskapene ifm. strategi, oppkjøp, refinansiering etc.
 • delta i styrearbeid

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere økonomisk utdannelse med sterke akademiske resultater
 • 6-10 års relevant erfaring fra management consulting, private equity, investment banking, family office eller lignende
 • solid erfaring fra investeringsprosesser og strategiarbeid
 • sterk analytisk med gode ferdigheter i Excel og PowerPoint
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som er nøyaktig og strukturert men som allikevel evner å utvise fleksibilitet der det måtte være behov. Du vil beskrive deg selv som initiativrik og engasjert men skal allikevel evne å holde fokus på den overordnede strategien. Ditt arbeid må leveres med høy kvalitet og på en effektiv måte. Du må trives i et miljø som er preget av god takhøyde og lite hierarkisk oppbygging. Som person er du en relasjonsbygger av natur og evner å skape tillit ut mot våre selskaper og samarbeidspartnere.

Vi tilbyr
For rett kandidat kan vi tilby en variert arbeidshverdag med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil opparbeide deg mange spennende relasjoner og få erfaring fra et svært bredt spekter av prosesser og selskaper. Du vil bli en del av et hyggelig arbeidsmiljø preget av stort engasjement. Det tilbys konkurransedyktige betingelser.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Finance People John Ola Solheim på mobil 909 91 137 eller på john.ola.solheim@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknader behandles fortløpende.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Forsikring