Business developer - Invest in Nordland

Invest In Nordland skal sammen med Invest In Norway tilrettelegge for internasjonale investeringer i Nordland, samt posisjonere Nordland og Norge som et attraktivt sted for utenlandske selskaper og investorer. Invest In Nordland er en nyopprettet funksjon i Nordland finansiert av fylkeskommunen.

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Du finner våre kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land. I land hvor vi ikke har eget kontor drar vi veksel på Norges ambassader. Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet. Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.


Har du lyst til å trekke internasjonale investeringer til Nordland?

Innovasjon Norge søker nå en dyktig og proaktiv Business developer som kan bidra til å trekke internasjonale investeringer og bedrifter til Nordland og Norge. Stillingen er nyopprettet i funksjonen Invest in Nordland og skal jobbe med identifisering og kobling av internasjonale investorer opp mot mulig etablering og investering i Nordland fylke. Den rette personen vil være sentral i noe av det mest spennende som skjer innen næringsutvikling og vekst i regionen, med fokus på de internasjonale relasjonene.  

Bakgrunnen for stillingen er at Nordland ønsker å tiltrekke seg flere internasjonale etableringer. I dette ligger også bedre tilgang på internasjonal investorkapital for å kunne kommersialisere ulike bedrifters innovasjonsprosjekter.

"Invest in" funksjonen skal bidra til å utvikle investeringsmuligheter, markedsfører mulighetene, gi informasjon om Nordland og Norge som investeringssted, samt koble investorene med lokasjoner og nettverk.  
Invest In Norway kan også bistå i investeringsprosessen og er ofte en nasjonal koordinator der Norge konkurrerer med andre land om en investering. 

Stillingen rapporterer til leder for Invest in Nordland og er en del av Innovasjon Norges divisjon for Vekst og Eksport. Kontorsted vil være Bodø.


Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å identifisere investeringsmuligheter i Nordland i samarbeid med partnere og prosjektleder
 • Være bindeledd mellom Invest in Nordland og Innovasjon Norges utekontorer
 • Bruke internasjonale nettverk til å identifisere mulige investormiljø og investorer for kommersielle prosjekter i Nordland 
 • Jobbe tett med Invest in Norway på sourcing og etablering av investeringsprosjekter i regionen
 • Være hovedkontakt for kunden ved større investeringsprosjekter i regionen
 • En del reisevirksomhet må påregnes (i en normalsituasjon)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Solid erfaring fra virksomhet med relevans for stillingen 
 • God kjennskap til internasjonal forretningskultur
 • Kompetanse på kommersiell forretningsutvikling internasjonalt
 • Kunnskap om internasjonale investment vehicles, strukturer og strategier
 • Gjerne etablert nettverk og kunnskap om internasjonale investormiljøer
 • God kunnskap om nettverksbygging, salg og markedsføring internasjonalt
 • God engelskkunnskaper er nødvendig. Norskkunnskaper er ønskelig.

Ønskede egenskaper

 • Du er proaktiv, resultatorientert og operativ – tar ansvar og får ting gjort
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig
 • Du har lett for å komme i kontakt med folk og har et bredt nettverk - også internasjonalt
 • Du er svært god på nettverksbygging og samarbeid med partnere både nasjonalt og internasjonalt
 • Du har godt humør og gode samarbeidsegenskaper
 • Du har en trygg og tillitsvekkende fremtreden

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer i en av Norges mest attraktive arbeidsplasser 
 • Engasjerte kollegaer og et sterkt tverrfaglig miljø, herunder Invest in Norway  
 • Gode faglige og personlige utviklings - og karrieremuligheter i en internasjonal organisasjon  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter avtale 

Hvorfor skal du jobbe i Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge skal bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Hos oss kommer du tett på næringsutvikling regionalt og nasjonalt, og vi samarbeider nært med våre internasjonale kollegaer og samarbeidspartnere i mer enn 27 land. Når du jobber i Innovasjon Norge møter du ambisiøse mennesker som brenner for å bistå med å utvikle fremtidens produkter og tjenester. I tillegg får du ta del i spennende og faglige utfordringer hos en av Norges mest attraktive arbeidsplasser*.  

*Innovasjon Norge er stemt frem som den mest attraktive arbeidsgiveren av yrkesaktive med økonomiutdannelse i Universum sin undersøkelse årlig fra 2016-2019.

Søknadsfrist og informasjon

Søknadsfrist er senest 30. september. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av vår rådgiver i Prime Executive, Ole Jan Rimstad (99 59 30 14). Om ønskelig kan innledende kontakt være konfidensiell, også overfor Innovasjon Norge som oppdragsgiver.  

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Her vil søkerens navn, alder, bostedskommune og yrkestittel fremkomme, jf. offentlighetsloven § 25. Ønsker du å reservere deg mot å bli oppført, må du si ifra om dette og begrunne hvorfor. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Innovasjon Norge ikke selv tar initiativ til offentliggjøring av søkerlisten.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans, Offentlige tjenester / Forvaltning