Analytikere Aksjer

ODIN Forvaltning søker to analytikere til sin investeringsavdeling innenfor aksjer. Analytikerne vil bidra i selskapets aksjeplukking med mål om å maksimere den risikojusterte avkastningen innenfor hvert enkelt forvaltningsmandat globalt og i Norden. Dette innebærer løpende analysearbeid av aksjer, selskaper og bransjer. Stillingen er lokalisert ved selskapets hovedkontor på Aker Brygge.

Sentrale arbeidsoppgaver vil omfatte:

 • Delta i oppfølgingen av børsnoterte selskap
 • Ta initiativ og utforme investeringsforslag  
 • Videreutvikle selskapets analysemodeller og databaser  
 • Foreta analyser og verdivurderinger av børsnoterte aksjer
 • Utvikle og vedlikeholde kommunikasjonsmateriell og salgspresentasjoner
 • Ha kontakt med selskaper og aksjeanalytikere  
 • Delta i den løpende diskusjon og vurdering av fondenes porteføljesammensetning  
 • Bidra i arbeidet med ESG-analyser av børsnoterte selskaper
 • Bidra i kundemøter og med salgsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse med sterke akademiske resultater
 • Arbeidserfaring som har gitt lyst til og ambisjon om å arbeide med investeringer
 • Analytisk sterk og med god regnskapsforståelse 
 • Solide Excel- og PowerPoint-ferdigheter
 • Stor arbeidskapasitet
 • Sterk muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper: 

 • Nøyaktig, selvstendig og ikke redd for å ta initiativ
 • Nysgjerrig og villig til å utvikle seg og lære
 • Sosial, omgjengelig og en utpreget lagspiller
 • Interesse for aksjer, investeringer og næringsliv
 • Langsiktig perspektiv på ODIN som arbeidsgiver

Vi behandler søknader fortløpende.
Kontakt: Elisabeth Pettersen, 92 66 32 45 | Asbjørn Jørgensen, 92 68 81 23

 

ODIN Forvaltning er en av Norges ledende fondsforvaltere. Selskapet ble etablert i 1990 og er et heleid datterselskap av SpareBank 1 Gruppen AS. ODIN har en sterk nordisk forankring med kontorer i Oslo, Bergen, Stavanger, Stockholm, Gøteborg og Helsinki.

ODIN Forvaltning er en betydelig aktør i det norske fondsmarkedet, og har opplevd solid vekst de siste årene. Majoriteten av selskapets forvaltning er distribusjonsorientert med SpareBank 1 som den største distributøren. ODIN har også lykkes direkte i markedet og opplever voksende kundeportefølje med både privatpersoner, private investeringsselskaper, private- og kommunale pensjonskasser, kommuner, stiftelser og forbund.

ODIN Forvaltning er et fullverdig fondsforvaltningsselskap med konsesjon til å yte aktiv forvaltning og investeringsrådgivning. ODIN Forvaltning er en ansvarlig aktiv forvalter med over 70 mrd. NOK under forvaltning i ulike aksje, -rente- og kombinasjonsfond.  

ODIN Forvaltning har 65 dyktige ansatte, med høy kompetanse og en kundeorientert tilnærming.

Selskapets visjon er: ODIN skaper verdier for fremtiden. 


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Spesialist