Leder for Invest in Nordland

Invest In Nordland skal sammen med Invest In Norway tilrettelegge for internasjonale investeringer i Nordland, samt posisjonere Nordland og Norge som et attraktivt sted for utenlandske selskaper og investorer. Invest In Nordland er en nyopprettet funksjon i Nordland finansiert av fylkeskommunen.

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Du finner våre kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land. I land hvor vi ikke har eget kontor drar vi veksel på Norges ambassader. Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet. Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.


Vil du lede arbeidet med å få internasjonale etableringer til Nordland?

Innovasjon Norge søker nå en utadvendt og forretningsorientert leder for satsingen Invest in Nordland. Stillingen er nyopprettet og skal jobbe med utvikling og realisering av mulige investeringsprosjekter i fylket. Den rette personen vil sitte helt sentralt i noe av det mest spennende som skjer innen næringsutvikling og vekst i regionen. En Business developer med særlig fokus på internasjonale investormiljøer er også nå under ansettelse. Lederen vil ha personalansvar for denne. 

Bakgrunnen for stillingene er at Nordland ønsker å tiltrekke seg flere internasjonale etableringer. I dette ligger også bedre tilgang på internasjonal investorkapital for å kunne kommersialisere ulike bedrifters innovasjonsprosjekter.

"Invest in" funksjonen skal bidra til å utvikle investeringsmuligheter, markedsfører mulighetene, gi informasjon om Nordland og Norge som investeringssted, samt koble investorene med lokasjoner og nettverk.  
Invest In Norway kan også bistå i investeringsprosessen og er ofte en nasjonal koordinator der Norge konkurrerer med andre land om en investering. 

Stillingen rapporterer til regiondirektøren i Nordland og er en del av Innovasjon Norges divisjon for Vekst og Eksport. Kontorsted vil være Bodø.


Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle funksjonen Invest in Nordland 
 • Identifisere, beskrive og utvikle investeringsmuligheter i samarbeid med partnere
 • Personalansvar for Business developer
 • Etablere og gjennomføre realistiske prosjektplaner
 • Jobbe med kommunene og fylket for å få fortgang i arealplanlegging og tilrettelegging for investeringsetableringer
 • Bygge vertskapsattraktivitet og profil gjennom samhandling med regionale aktører, herunder Invest in Bodø og Invest in Rana, kommuner, klynger, industriparker, akademia, Nordland Fylkeskommune mm. 
 • Være Invest in Norway sitt regionale kontaktpunkt
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Solid erfaring fra virksomheter med relevans for stillingen 
 • God prosjektlederkompetanse
 • Erfaring fra kommersiell forretningsutvikling 
 • Relevant erfaring fra internasjonal virksomhet er ønskelig
 • Ønskelig med god innsikt i næringsliv, politikk og offentlig sektor i Nordland

Ønskede egenskaper

 • Du er proaktiv, resultatorientert og operativ – tar ansvar og får ting gjort
 • Du har en trygg og tillitsvekkende fremtreden
 • Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk
 • Du har lett for å komme i kontakt med folk, bygge samarbeidsarenaer og har et bredt nettverk
 • Du har godt humør og gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer i en av Norges mest attraktive arbeidsplasser
 • En unik posisjon i sentrum av Nordlands næringsutvikling
 • Engasjerte kollegaer og et sterkt tverrfaglig miljø, herunder Invest in Norway  
 • Gode faglige og personlige utviklings - og karrieremuligheter i en internasjonal organisasjon  
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter avtale 

Hvorfor skal du jobbe i Innovasjon Norge?

Innovasjon Norge skal bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Hos oss kommer du tett på næringsutvikling regionalt og nasjonalt, og vi samarbeider nært med våre internasjonale kollegaer og samarbeidspartnere i mer enn 27 land. Når du jobber i Innovasjon Norge møter du ambisiøse mennesker som brenner for å bistå med å utvikle fremtidens produkter og tjenester. I tillegg får du ta del i spennende og faglige utfordringer hos en av Norges mest attraktive arbeidsplasser*.  

*Innovasjon Norge er stemt frem som den mest attraktive arbeidsgiveren av yrkesaktive med økonomiutdannelse i Universum sin undersøkelse årlig fra 2016-2019.

Søknadsfrist og informasjon

Søknadsfrist er senest 30. september. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av vår rådgiver i Prime Executive, Ole Jan Rimstad (99 59 30 14). Om ønskelig kan innledende kontakt være konfidensiell, også overfor Innovasjon Norge som oppdragsgiver.  

For stillingsutlysninger i det offentlige skal det etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Her vil søkerens navn, alder, bostedskommune og yrkestittel fremkomme, jf. offentlighetsloven § 25. Ønsker du å reservere deg mot å bli oppført, må du si ifra om dette og begrunne hvorfor. For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at Innovasjon Norge ikke selv tar initiativ til offentliggjøring av søkerlisten.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Leder, Bank & Finans, Offentlige tjenester / Forvaltning