Forretnings- og utviklingsorientert økonomisjef til BAMA Blomster Holding

BAMA er det ledende konsernet i Norge på fersk frukt og grønnsaker, i tillegg til påsmurte produkter, drikke og blomster. Vår visjon er «En sunnere og ferskere framtid». Vår forretningsidè er å skape ansvarlig vekst gjennom ferske og sunne produkter, basert på samarbeid i hele verdikjeden. BAMA har flere produksjonsbedrifter i Norge og eier virksomheter i Sverige, Finland, Polen og Holland. Det er 2825 årsverk i konsernet, hvorav 841 er i utenlandsk virksomhet. BAMA omsatte for 19 milliarder kroner i 2019. Les mer på www.bama.no


BAMA Blomster Holding er et selskap i BAMA hvor import, produksjon og salg skjer gjennom flere kanaler til dagligvare, servicehandel og faghandel. Selskapet har 6 drifts- og salgsenheter i Norge og har en total årlig omsetning på ca. 1 milliard kroner og 180 ansatte. Bama sin blomstervirksomhet har en offensiv vekst- og forbedringsagenda for de neste årene, som blant annet innebærer investering i nytt bygg for samlokalisering av de ulike selskapene innen blomsterområde, samt implementering av nytt ERP system. Økonomisjef i Blomster vil være sentral i utviklingen av alle nye prosesser og verktøy for økonomistyring og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vårt mål er å skape en kraftfull målstyrt forbedringskultur gjennom hele verdikjeden.

Vi søker etter en person som har vært med på hele eller deler av en slik reise tidligere. Stillingen som Økonomisjef for Blomsterområdet i BAMA er en sentral stilling som gir mulighet til å jobbe tett med ledelsen for Blomstervirksomheten samt ledergruppen i Økonomi. Stillingen rapporterer til Adm. Dir. Bama Blomster Holding AS og i matrise til konsernets økonomidirektør.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for utvikling og drift av virksomhetsområdets økonomiske styringsprosesser
 • proaktivt identifisere og ta initiativ til gjennomføring av forbedrings- og effektiviseringstiltak, samt støtte og følge opp planlagte initiativ
 • ansvar for videreutvikling av produkt- og priskalkyler
 • ansvar for virksomhetens budsjett- og planleggingsprosesser
 • delta i strategiarbeid og utarbeide interne business cases
 • ansvar for utarbeidelse av presentasjonsmateriell som effektivt kommuniserer virksomhetsområdets underliggende drift, fokusområder og utfordringer til interessegrupper
 • yte prosjektrelatert støtte i forbindelse med økonomiske og strategiske prosjekter
 • ansvar for intern og ekstern økonomisk rapportering, herunder også ansvar for virksomhetsområdets regnskapsfunksjon og dennes medarbeidere
 • som en del av konsernets økonomiledergruppe, sikre virksomhetens tilgang til konsernets standarder og ressurser

Ønskede kvalifikasjoner

 • minimum 5 års erfaring fra tilsvarende stilling i større virksomhet og/eller konsulentvirksomhet 
 • spesielt god systemforståelse, erfaring med ERP-implementering og systemutvikling vil være en fordel
 • økonomiutdannelse på masternivå

Personlige egenskaper
For å lykkes i rollen må du også ha gode kommunikative evner, både skriftlig og muntlig. Du har høy integritet, er analytisk og løsningsorientert. Du bør ha gode samarbeidsevner, men også evnen til å jobbe selvstendig. Initiativ og ansvarlighet samt en god porsjon stå-på-vilje vil også være viktige suksesskriterier.
 
Vi tilbyr
Svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Arbeidsmiljøet beskrives best som profesjonelt uformelt, og kollegaene er driftige, engasjerte og positive. Konkurransedyktige betingelser. Arbeidssted vil være i Asker (flytter til nytt bygg på Tranby i 2022), men tidvis tilstedeværelse ved BAMAs hovedkontor på Kalbakken/Nyland Syd vil være påkrevd.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi opplyser om at det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk av alle aktuelle kandidater hos Semac før ansettelse. Ved spørsmål kan du kontakte FinancePeople ved Mona Gabrielsen på mobil 917 46 917 eller på mona.gabrielsen@financepeople.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Vi behandler alle søknader fortløpende. 

FinancePeople AS er et spesialisert rekrutterings- og konsulentselskap innenfor økonomi, regnskap og finans. Våre rådgivere er økonomer med relevant erfaring innenfor våre fokusområder. Gjennom våre prosesser vektlegger vi høy kvalitet og verdiskaping - både for våre kunder og kandidater. For mer informasjon, se vår hjemmeside www.financepeople.no.


Lignende søk: Annet, Spesialist, Industri / Produksjon, Varehandel / Kjededrift / Merkevare / FMCG, Annet Bransje