Argentum Asset Management søker investeringsmedarbeider i Bergen

Argentum Asset Management er en spesialisert kapitalforvalter for investeringer i private equity. Selskapet forvalter 16 mrd. kroner for Argentum Fondsinvesteringer og private investorer. Selskapets virksomhet er i kontinuerlig vekst, og vi søker nå en engasjert, entusiastisk og dyktig kollega til vår avdeling for investeringsavdeling i Bergen:

Argentum har siden 2001 bygget opp et ledende kompetansemiljø på investeringer i nordiske og internasjonale private equity-fond. Selskapet har spesialisert seg på fond i Norden og Nord-Europa. Argentum er aktiv i første, annenhånds- og ko-investeringsmarkedet, noe som innebærer investeringer i nye fond, kjøp av andeler i eksisterende fond og investeringer direkte i bedrifter sammen med fond i vår portefølje. Siden oppstart har selskapet hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på over 15 prosent. Argentum har 24 ansatte og kontor i Bergen og Oslo.

Vi ser etter en dyktig og engasjert medarbeider til investeringsteamet

Arbeidsoppgaver:

 • arbeidsoppgavene vil typisk være knyttet til analyser av det nordiske og nord-europeiske private equity-markedet, vurdering av investeringsmuligheter og oppfølging av investeringer, herunder:
 • analyser av kapitalinnhentingsaktiviteten innen europeisk private equity 
 • analyser av beste praksis innen internasjonal private equity
 • analyser og verdsettelse av investeringer i første- og annenhåndsmarkedet
 • vurdering av enkeltinvesteringer i forbindelse med ko-investeringsaktiviteten
 • vurdering av private equity-strategier
 • vurdering av private equity-team
 • analyser av private equity-fondenes avkastningsresultater
 • markedsovervåking, utvelgelse og oppfølging av prosjekter 
 • støtte til avtaleforhandlinger
 • kontakt med investorer og meglerhus 
 • kontakt med ledende nordiske og europeiske private equity-miljøer

    
Vi søker en kandidat med: 

 • evne til å engasjere og skape relasjoner
 • gode samarbeidsevner for å bidra i et profesjonelt team, kombinert med evne til å jobbe selvstendig 
 • evne til å ta initiativ 
 • høyere økonomisk utdannelse med sterke akademiske resultater, gjerne mastergrad eller tilsvarende
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk
 • sterke analytiske egenskaper
 • vi søker både nyutdannede og kandidater med 1-2 års arbeidserfaring, gjerne fra finans, rådgivning eller annen relevant bransje

Som investeringsmedarbeider i Argentum blir du en del av det ledende miljøet for fondsinvesteringer i private equity i Norden. Du vil få sjansen til å vurdere investeringsmuligheter, følge opp fond i eksisterende portefølje og utarbeide analyser av private equity-markedet i Norden og Europa. Kompetanseutvikling er viktig i Argentum, og du vil både få intern opplæring og delta på internasjonale kurs.

I tillegg til hovedoppgavene må det påregnes oppgaver knyttet til avdelingens øvrige ansvarsområder. Arbeidssted vil være Bergen. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Vi kan tilby et utviklende og dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver til konkurransedyktige betingelser. For nærmere opplysninger om stillingen, vennligst ta kontakt med Daniel Rygg +47 970 47 960 / dr@argentum.no, Oda Elisabeth Knudsen +47 901 19 572 / oek@argentum.no eller Lars Vaksvik +47 415 45 733 / lars@financepeople.no.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, og ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. 

Alle henvendelser behandles konfidensielt.


Lignende søk: Bank / Finans tjenester, Bank & Finans