Group Internal Control and Audit Manager

Wallenius Wilhelmsen is a market leader in RoRo shipping and vehicle logistics, transporting cars, trucks, rolling equipment and breakbulk around the world.

Wallenius Wilhelmsen operates around 125 vessels servicing 15 trade routes to six continents, together with a global inland distribution network, 120 processing centres and 11 marine terminals. The company has a strong sustainability focus and is an industry leader in developing innovative solutions to reduce its operational impacts. The Wallenius Wilhelmsen group (OEX: WALWIL) has 9500 employees in 29 countries and is headquartered in Oslo, Norway. The group consists of Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR and ARC. Total income was USD 4.1 billion for the full year of 2018.

The world will keep surprising us, and Wallenius Wilhelmsen will take an active role in defining the future of logistics, imagining new, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

For more information see: www.walleniuswilhelmsen.com


Vi søker en Group Internal Control and Audit Manager til vårt Group Controlling and Accounting team i Oslo for å styrke internkontrollen i konsernet. Du vil ha ansvar for gjennomføring av interne revisjoner og rapportere og følge opp forbedringstiltak i forbindelse med disse. I tillegg blir du ansvarlig for å videreutvikle rammeverk for internkontroll og teste effektiviteten av internkontrollen i konsernet. Stillingen innebærer personalansvar for en medarbeider.

Vi holder til på Lysaker og kan tilby flotte lokaler med kollegaer fra hele verden. Du vil bli en del av et dyktig team og du vil ha mulighet til å bidra i automatiseringen og utviklingen av avdelingen. Stillingen rapporterer til SVP Group Controlling and Accounting som igjen rapporterer til Group CFO.

Arbeidsoppgaver:

 • videreutvikle rammeverk for internkontroll og metodikk
 • etablere og utvikle rammeverk for internrevisjon og metodikk
 • utvikle retningslinjer og prosessbeskrivelser for internrevisjon og internkontroll
 • planlegge og utføre operasjonelle og finansielle revisjoner/tilsyn
 • utvikle tester for å evaluere hvorvidt internkontrollen er tilstrekkelig samt dokumentere resultater fra revisjon/tilsyn
 • utvikle anbefalinger og rapporter basert på revisjon/tilsyn og presentere forbedringstiltak til ledelsen
 • samarbeide med Compliance Officer for å øke kvaliteten og effektiviteten av interne revisjonsprosesser

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning innen regnskap, finans eller revisjon, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • 5 – 8 års relevant erfaring fra regnskap, revisjon og/eller internkontroll
 • erfaring med konsepter og rammeverk innen internkontroll og internrevisjon, herunder god kjennskap til COSO-modellen
 • god kjennskap til og forståelse for IFRS
 • sterk IT- og systemforståelse
 • solide kunnskaper i Excel og PowerPoint
 • utmerkede engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • analytisk, presis og strukturert, med evne til å planlegge og gjennomføre aktiviteter selvstendig og i samarbeid med forretningsområdene
 • en person med integritet og modenhet, som kan være både en støttespiller og en uavhengig kvalitetssikrer for ledelsen
 • meget sterk på samarbeid og prosjektledelse
 • som alle ansatte i selskapet, en person med godt humør og stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:
Du kan forvente hardt arbeid, mye moro og daglige utfordringer. Til gjengjeld lover vi at du vil være med på en spennende reise. Ditt initiativ og ønske om å bidra med å utvikle selskapet globalt er forventet og settes pris på. Vi har stor tro på at vårt team ønsker å gjøre sitt beste. Alt i ånden av å være ledende i bransjen og alltid strebe etter å ha en aktiv rolle i å definere logistikk for fremtiden, mer bærekraftige løsninger i en verden i endring med tanke på mobilitet og transport på land og sjø.

Wallenius Wilhelmsen er en arbeidsgiver med likestilling i fokus som er opptatt av mangfold og har en verdidreven kultur. Den rette kandidaten vil ha gleden av å jobbe i et globalt selskap med kollegaer og interessenter fra ulike land og kulturer med engelsk som arbeidsspråk.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.financepeople.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Ved spørsmål kan du kontakte Anne Hilde Nilsen på 975 89 490/anne@financepeople.no.

Alle henvendelser behandles konfidensielt.

På grunn av ferieavvikling vil søknader bli behandlet i august.


Lignende søk: Annet, Spesialist, Transport / Logistikk / Lager