Direktør for Jobbformidling

OsloKollega har hatt en betydelig vekst de siste årene og er nå en av de største og ledende arbeids- og inkluderingsbedriftene i Oslo-regionen.
Gjennom individuell veiledning, opplæring, tilrettelegging og oppfølging, skal vi sammen hjelpe mennesker videre i liv og karriere.
OsloKollega er inne i en viktig utviklingsfase, og vi arbeider målrettet for å bli en foretrukken samarbeidspartner for deltagere og oppdragsgivere, som NAV, Oslo Kommune, og arbeidsgivere i næringslivet.

 


Vi søker etter en dyktig og inspirerende leder som vil arbeide målrettet for at deltagere skal komme i arbeid, utvikle organisasjonen og bygge relasjoner til kunder og samarbeidspartnere.

Som direktør får du ansvaret for å lede og videreutvikle avdeling for Jobbformidling , med utfordrende mål og en effektiv drift sammen med engasjerte medarbeidere. Du vil også få muligheten til å videreutvikle forretningsområdet mot nye målgrupper i samarbeid med våre forretningsutviklere.

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig ansvar for områdene fag, personal og økonomi i avdelingen
 • Opprettholde og forbedre formidlingsprosenten
 • Forvalte prosessene og være ansvarlig for rapportering til Nav
 • Sørge for riktig kvalitet på tjenestetilbudet
 • Skape engasjement: ivareta, utfordre og forbedre eksisterende bedriftskultur
 • Bistå medarbeidere i salg mot bedriftsmarkedet og arbeidsgivere
 • Kontinuerlig utvikling av forretningsområdet
 • Være en god endringsleder som utvikler organisasjonen i samsvar med overordna strategier 
 • Sikre god dialog med kommunene, NAV, andre myndighetsorganer og eksterne samarbeidsparter
 • Være synlig og offensiv i det offentlige rom
 • Legge til rette for godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner
 • 7-10 års relevant ledererfaring, primært fra kommersielle stillinger
 • Erfaring med personalansvar for større avdelinger
 • Arbeidet med utvikling av mennesker og organisasjoner
 • Oppnådd gode resultater, er forretningsorientert og strategisk
 • Sterk kunde- og markedsorientering
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra verdibasert og medarbeiderstyrt ledelse
 • Kjennskap til forretningsområdet er en fordel
 • Erfaring med offentlige støtteordninger, og kjennskap til saksgangen
 • Generelle IT-kunnskaper
 • Høyere utdanning 

Personlige egenskaper
 • Engasjert og motiverende lederprofil
 • Personlig integritet og gjennomføringsevne
 • Sterke kommunikative egenskaper, skriftlig og muntlig
 • Evne til å tenke kommersielt og operasjonelt
 • Resultatorientert
 • Forretningsforståelse 
 • En arbeidsform med god systematikk og struktur
 • Evne til å bygge en positiv kultur og utvikle mennesker gjennom verdiforankret lederskap
Henvendelser vedrørende stillingen kan rettes til Prime ved Knut Hauge mob. 93 21 19 72. Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Lignende søk: Toppleder, HR / Organisasjonsutvikling / Rekruttering